Abonnementsartikel

For at leve op til brancheaftale om sikring af bæredygtig biomasse har DM&E sammen med DSF igangsat udviklingen af nye arbejdsprocedurer til produktionen af flis.

Den danske energiforsyning står over for den udfordring, at udledningen af CO2 skal reduceres. Det opnås blandt andet ved at omlægge til afbrænding af bæredygtig biomasse - og på den måde tager man også et skridt væk fra afhængigheden af fossile brændsler.

Men bæredygtigheden opnås ikke alene ved at omlægge til biomasse - som eksempelvis flis. Produktionen af biomassen skal også foregå på en bæredygtig måde.

I 2014 gik Dansk Energi og Dansk Fjernvarme således sammen om at definere en række krav til produktionen af biomasse, som netop skal sikre bæredygtigheden. Det udmøntede sig i en brancheaftale, hvor en række punkter, som skal overholdes, er listet op.

Intet pres

Det har for Naturstyrelsens vedkomne resulteret i, at al flisproduktion nu er blevet certificeret. Men for skoventreprenørvirksomheder, der ikke altid er så store, kan en certificering blive en lidt for omfattende proces. Det er der dog taget højde for.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Der er fra starten sørget for, at man ikke skal presse leverandørerne til at blive certificeret. Det er helt valgfrit, forklarer Claus Clemmensen, der er skovkonsulent ved Danske Maskinstationer og Entreprenører (DM&E).

Det betyder imidlertid ikke, at den flis, skoventreprenøren fremover leverer, ikke behøver være bæredygtig.

- Her i 2016 skal 40 procent af den anvendte biomasse være bæredygtig, mens det i løbet af nogle år vil være fuldt implementeret, siger Claus Clemmensen og afslører dermed, at hvis afsætningen skal sikres i fremtiden, er bæredygtighedskravene ikke til at komme uden om.

Nødvendig dokumentation

Den mulighed skoventreprenørerne så har for at bevise, at flisproduktionen er bæredygtig, kan dækkes ind under det, der i brancheaftalen defineres som "anden form for dokumentation".

I den forbindelse har DM&E sammen med Dansk Skoventreprenør Forening (DSF) igangsat udviklingen af arbejdsprocedurer, der kan dokumentere, at flisen er bæredygtig. Det sker blandt andet gennem et pilotprojekt, som udføres i samarbejde med NEPCon og Verdo.

- Der skal blandt andet være styr på sporbarheden. Det er nødvendigt for at dokumentere, hvor træet er fældet. På den måde undgår man, at det stammer fra for eksempel en fredet bevoksning eller fra en skov, som ellers er udlagt til at være urørt, siger Claus Clemmensen og fortsætter:

- En meget stor del af dokumentationen handler også om at vise, at produktionen er foregået så miljørigtig som muligt.

Seminar om biomasse

Med den udvikling, der har været inden for markedet for flis, er det bestemt en god ide at leve op til kravene.

- Vi vil helt sikkert se en større produktion af flis fremover, og der kommer også en større import. Det samme gælder i øvrigt for træpiller, lyder det fra Claus Clemmensen.

Resultaterne af pilotprojektet fremlægges 11. oktober i forbindelse med et seminar om biomasse ved Dong. Efterfølgende vil de nye arbejdsprocedurer blive introduceret for de skoventreprenører, der er med i Dansk Skoventreprenør Forening, og arbejdet med at indføre procedurerne i virksomhederne sættes i gang.