Hver gang Naturstyrelsen leverer et ton flis som biomasse til et varmeværk, bliver der brugt mellem tre og ti liter diesel til at fælde træet, hugge det op, læsse det på lastbiler og transportere det. Det betyder, at en gennemsnits husstand på et år udleder op mod fem ton CO2 mindre, hvis varmen kommer fra biomassen end fra et oliefyr. Det skriver Naturstyrelsen på sin hjemmeside.

Det sker i forbindelse med, at styrelsens produktion af flis nu er blevet certificeret efter ordningen Sustainable Biomass Partnership (SBP), der blandt andet dokumenterer klimagevinsten ved biomassen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Driften af statsskovene skal ske med omtanke på naturen og klimaet. Vi kan nu vise, præcist hvor meget energi vi bruger på at producere flis, der bliver brugt til strøm og varme, og at det giver et grønt plus, siger skovrider Ole Livbjerg Klitgaard fra Naturstyrelsen.

Flere certificeringer

Den flis, styrelsen producerer, leveres til en række danske varmeværker. Og certificeringen skal ses i lyset af en brancheaftale mellem Dansk Energi og Dansk Fjernvarme om at sikre, at biomassen er bæredygtig produceret.

Det oplyses, at flisen blandt andet kommer fra naturpleje af heder, moser og overdrev, hvor træerne bliver fældet, så naturområderne ikke gror til. Derudover er den et biprodukt af styrelsens skovdrift, eksempelvis fra de mange nye skove, der er plantet i Danmark.

Statsskovene, som Naturstyrelsen forvalter, er i forvejen certificeret efter de to mest udbredte ordninger Forest Stewardship Council (FSC-C006415) og Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC). Dermed lever skovdriften op til krav om, at der ikke må fældes for meget træ i forhold til, hvor meget nyt der vokser op. Samtidig skal skoven drives på en måde, som sikrer et varieret dyre- og planteliv.