Abonnementsartikel

Meget tyder på, at Dansk Dyrestimulis produkter til mink har en positiv effekt på minkproduktionen.

Dansk Dyrestimuli har udviklet flere produkter til minkproduktionen, og de er ikke bare et salgsmæssige hit, fordi de på en rationel måde opfylder lovkravene om adgang til halm.

Det har også vist sig, at easy-strø i redekasserne gør minkene i stand til at lave bedre reder, fordi Easy Strø er mere ensartet end almindeligt halm.

- Densiteten er desuden højere end i halm, og i et forsøg med 12.000 tæver steg antal levende hvalpe med 0,2. Det gav et boost til salget, fortæller salgs- og eksportchef Lars Sørensen, Dansk Dyrestimuli.

Briketter bedre end sten

Redekasser er opbygget forskelligt. Tidligere lagde man en mursten ind i redekasserne, men den kan ifølge Lars Sørensen med fordel erstattes af en halmbriket - easy-brick - fra Dansk Dyrestimuli.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Nye forsøgsresultater viser, at brugen af easy-brick-halmbriketter i stedet for mursten i redekasserne kan hæve antal overlevende hvalpe yderligere

Udjævner temperatur

- Fordelen er, at easy-brick holder bedre på varmen i reden og udjævner temperaturudsving bedre end en mursten. Det er vigtigt, fordi der kan være store temperaturudsving, når hvalpene fødes i maj.

Mange minkavlere har i øvrigt taget godt imod Halmbriketterne, fordi mursten kræver mere håndtering og rengøring, mens en halmbriket kan brækkes i stykker efter endt brug og efterfølgende bruges til legetøj og adgang til halm for hvalpene.

Stort forsøg

For at få data, som understøtter de gode erfaringer, som mange minkavlere allerede har gjort sig i praksis med Easy Brick, indgår Dansk Dyrestimuli i et større samarbejde med Kopenhagen Fur, Foulum og Hedenstedgruppen med det overordnede formål at hæve antallet af levende hvalpe pr. tæve.

- Målet er en stigning på 0,8 hvalp fra 5,3 til 6,1 i gennemsnit, siger Lars Sørensen.

Samarbejdet handler om at optimere rammebetingelserne for minkhvalpene.

- Særligt de første døgn er vigtige, og derfor er der uden tvivl meget at hente ved at fokusere på de første syv døgn, siger Lars Sørensen.

Han fortæller, at der arbejdes meget bredt, og at der også bliver kigget på adgangen til vand, fordi der er mistanke om, at mange hvalpe dehydreres i perioden lige før fravænning, fordi de ikke har fået lært at drikke af drikkenipler.

For at undersøge effekten af halmbriketter, måles temperaturen og luftfugtigheden i redekasserne med 15 minutters intervaller, og der foretages analyser af årsag og virkning.