Abonnementsartikel

Landbrug & Fødevarer er godt tilfreds med, at en række statslige styrelser flyttes til provinsen - derud hvor der er landbrug og landmænd.

Det er ikke kun blandt borgmestrene i de byer, der skal modtage statslige arbejdspladser, der er glæde over udflytningen. Også formanden for Landbrug & Fødevarer, Martin Merrild, hilser regeringens initiativ velkommen og peger blandt andet på NaturErhvervsstyrelsen:

- Landbrug & Fødevarer har vore virksomheder i yderområderne, og derfor har vi en stor interesse i, at der bliver bedre beskæftigelsesmuligheder, og dermed at man fremmer udviklingen. Regeringens initiativ vil klart trække i den retning. Det er helt naturligt, at man er tæt på det, man skal arbejde med. Dem, der arbejder med søkort, skal være, hvor der er vand og skibe, og dem, der arbejder med landbrug og natur, er der, hvor der landbrug og landmænd. Jeg er sikker på, at mange af de problemer, der kan være i dagligdagen, bliver nemmere at løse, når man er tættere på den virkelighed, man arbejder med, siger Martin Merrild til Maskinbladet.

Har fejet for egen dør

Martin Merrild er af den overbevisning, at mange af de udfordringer, myndigheder og landbrugssektor kan have svært ved at nå hinanden på i dagligdagen, bliver nemmere at løse, når kendskabet til hinanden øges.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Men hvad med Landbrug & Fødevarer. Kan Axelborg flyttes ud i provinsen?:

- Det er i forvejen sådan, at den største del af vores aktiviteter allerede ligger ude i landet. Vi har de ting i København, hvor der er behov for at være tæt på det politiske system - tæt på ministerier og Folketinget. De faglige aktiviteter har vi netop spredt ud i landet, fortæller Martin Merrild, der understreger, at ud af de 1100 medarbejdere i Landbrug & Fødevarer, er det kun omkring 300, der er på Axelborg.