Abonnementsartikel

Miljø- og Fødevareminister Eva Kjer Hansens forslag om at fjerne de forhadte randzoner vækker jubel hos formændene i landets landboforeninger.

Fredag den 18. september sendte miljø- og fødevareministeren et lovforslag i høring, hvori hun foreslog, at randzoneloven ophæves. Det initiativ bliver i den grad hilst velkommen af formændene for flere danske landboforeninger.

Meget tilfreds

I forbindelse med den bebudede fjernelse af randzoneloven udtaler formand for Djursland Landboforening, Hans Gæmelke:

- Jeg er meget tilfreds med, at randzonerne nu endeligt ser ud til at forsvinde. Der har vedholdende været sat spørgsmål ved randzonernes miljømæssige effekt, og man er nu langt om længe nået frem til, at effekten er for lille sammenholdt med omkostningen ved udtagning af jord. Desuden ser jeg frem til at slippe af med det store bøvl, der har været forbundet med at finde ud af, hvor der vitterligt skulle være randzoner.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

God mavefornemmelse

- Det er glædeligt, at regeringen holder sit løfte. Vi har kæmpet bravt, og vi har kæmpet længe for at gøre opmærksom på, hvilke problemer den lov har givet os, siger Søren Christensen, formand for Vestjysk Landboforening

Han er begejstret for budskabet om randzonernes endeligt, og han ser frem til, forslaget efter en høringsperiode bliver en realitet i løbet af efteråret.

- Jeg har en god mavefornemmelse af, at der sker det rigtige. Og det har vi haft brug for i lang tid. Det kan godt være, at det giver nogle år med nye udfordringer, men sådan er det. Nu får vi får lov at dyrke den jord, vi har. Og det er rigtig vigtigt, pointerer Søren Christensen.

Glædeligt

- Det er glædeligt, at regeringen arbejder for at føre initiativerne fra VKOs 16-punkts plan ud i livet, lyder det fra LandboForeningen Midtjyllands formand Frede Lundgaard Madsen.

- Dansk landbrug har hårdt brug for initiativer, der kan forbedre konkurrenceevnen og et farvel til randzonerne er et skridt i den rigtige retning. Vi ser fra til se endnu flere initiativer fra regeringen, siger formanden og fortsætter:

- Vi har brug for miljøregler, som er klare og til at forstå, og som kun pålægger restriktioner, hvis der er en klar dokumenteret miljømæssig effekt, samtidigt skal der betales en rimelig kompensation til landmanden. Vi hilser dette første initiativ velkommen og ser frem til flere.