Abonnementsartikel

NaturErhversstyrelsen præciserer her, hvilke forhold der skal være opfyldt, hvis man ønsker at søge om dispensation til såning af MFO-efterafgrøder efter fristen den 20. august.

Hvis man ikke har mulighed for at etablere MFO-efterafgrøder, fordi kornet ikke er klar til høst, kan man få anerkendt vejrliget som usædvanlige omstændigheder eller force majeure og opnå dispensation fra såningsfristen for efterafgrøder. Det kræver som udgangspunkt, at der lokalt har været:

- Usædvanlige nedbørsmængder på det normale såtidspunkt eller

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Usædvanligt lave temperaturer hen over vækstsæsonen.

- Der skal være tale om usædvanlige vejrforhold

Ekstraordinært vejr

For at få anerkendt vejrliget som en usædvanlig omstændighed, skal der være tale om ekstraordinære og usædvanlige vejrforhold. Almindelige, mindre udsving i vejret vil ikke blive anerkendt.

Se kort

Man kan fra 20. august se et kort over de områder i Danmark, som NaturErhvervstyrelsen på forhånd anerkender som ramt af disse vejrforhold. Landmænd i disse områder kan søge om dispensation fra den 20. august. Kortet, som er udarbejdet ud fra vejrdata fra DMI, vil ligge på naturerhverv.dk og i Internet Mark Kort.

Dokumentation

Andre landmænd kan også søge om dispensation, men de skal selv dokumentere, at de har været udsat for ekstraordinære og usædvanlige vejrforhold.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Man kan sende sin ansøgning om dispensation, når man igen kan så efterafgrøder

Fra den dag, det igen er muligt at høste og så efterafgrøder, har man 15 dage til at indsende sin ansøgning om dispensation.

Det er ikke nødvendigt at sende ansøgningen, hvis man stadig er i gang med at høste de pågældende marker. Det er ikke muligt at søge før 20. august.

Alle ansøgere skal dokumentere, at det ikke har været muligt at etablere MFO-efterafgrøder på andre arealer end dem, hvor det har været planlagt. Husk, at man godt kan flytte MFO-efterafgrøder til andre arealer på bedriften.

Hvis man for ekspempel allerede har høstet en anden mark end den, man oprindeligt havde planlagt at etablere efterafgrøder på, og man kan så efterafgrøder på den høstede mark, kan man ikke få dispensation. Så skal man bruge den høstede mark.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Også pligtige efterafgrøder

Hvis NaturErhvervstyrelsen kan godkende force majeure i forbindelse med MFO-efterafgrøder, gives der samtidig dispensation fra fristen for såning, 20. august, af pligtige efterafgrøder i form af korsblomstrede afgrøder, honningurt, almindelig rug, stauderug og vårbyg efter plantedækkebekendtgørelsen. Landmanden skal derfor også først etablere disse pligtige efterafgrøder, når det er muligt efter høst. Skemaet "Gødningskvote og Efterafgrøder" i Tast Selv-service skal stadig benyttes til at indberette de senere etablerede pligtige efterafgrøder.