Abonnementsartikel

Eva Kjer Hansen (V) har som formand for Europaudvalget i flere år haft fokus på overimplementering. Nu skal erfaringerne føres ud i praksis.

Det har vakt stor undren, ikke mindst i landbrugskredse, at den nye regering har slået Fødevareministeriet sammen med Miljøministeriet, og Maskinbladet spurgte derfor den nye minister Eva Kjer Hansen, om det ikke er en forfinet form for "politisk masochisme" med en sådan sammenlægning:

- Tvært i mod! Vi kan få et meget bedre samspil. Det betyder nemlig, at vi fra starten får samtænkt hensyn til både produktion og miljø. Jeg tror, at vi på den måde får bedre løsninger, siger Eva Kjer Hansen til Maskinbladet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hun har fra begyndelsen af sin ministerperiode rettet blikket skarpt mod overimplementering af EU-regler, og det er ingen tilfældighed:

- Jeg har, inden jeg blev minister, som formand for Europaudvalget arbejdet meget med, hvordan vi implementerer EU-reglerne i dansk lovgivning. Herunder spørgsmålet om overimplementering. Derfor er det en fornøjelse, at den indsats nu kan omsættes til praksis, siger Eva Kjer Hansen.

Konsekvensvurdering

Først og fremmest vil hun sikre åbenhed i forhold til, hvad der reelt er EU-krav, og hvilke krav de danske politikere eventuelt lægger oven i:

- Der skal foretages en konsekvensvurdering af hvilke ekstra byrder, det medfører, hvis vi øger kravene i forhold til EU. Det skal stå klart, om øgede krav er i vores interesse, eller om det bare forringer konkurrenceevnen. Vi skal tage et politisk ansvar, hvis vi vælger at gå længere, end EU kræver det, fortæller den nye minister, der allerede har taget fat på opgaven med de første bekendtgørelser, som dog ikke medfører ekstra byrder:

- Vi skal systematisere arbejdet med overimplementering ikke bare i mit eget ministerium, men i ministerierne som helhed. I regeringsgrundlaget er det slået fast, at der nedsættes et udvalg med deltagelse af de ministre, der har mest at gøre med EU-området, fortsætter Eva Kjer Hansen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Lovpakke til efteråret

Det er dog ikke mindst vigtigt for landmændene, hvornår de igen kan dyrke deres jord med eksempelvis øget gødskning og i de forkætrede randzoner, uden at blive "kriminaliserede":

- Jeg forventer at fremlægge en lovpakke til efteråret, der kan udmønte den 16-punkts plan, som Venstre, Dansk Folkeparti og De Konservative var enige om inden valget. Vi skal godt ned i stoffet, hvor der er mange detaljer at håndtere. Lovforslagene vil så kunne virke fra det nye år, siger Eva Kjer Hansen, der slutter med denne hilsen til dansk landbrug:

- Jeg håber, at jeg kan bidrage til at skabe lidt optimisme i landbruget. Det danske samfund har meget brug for både de arbejdspladser, landbruget skaber, og dets bidrag til samfundsøkonomien. Min ambition er at sikre ordentlige rammevilkår for landbrugsproduktionen i Danmark.