Abonnementsartikel

Sønderjyske landmænd og energiselskabet E.ON Danmark bygger biogasanlæg til 250 millioner. Første spadestik til anlægget tages i dag.

Inden længe vil sønderjysk gylle og halm blive omdannet til grøn energi. Det sker, når byggeriet af et af Danmarks største og mest effektive biogasanlæg står færdigt i Bevtofte næste sommer. Anlægget vil producere grøn energi svarende til energiforbruget i 15.000 boliger eller 570 bybusser. Bag initiativet står energiselskabet E.ON Danmark A/S og leverandørforeningen Sønderjysk Biogas Invest A/S (SBI), som forsyner anlægget med gylle fra lokale landmænd. Samarbejdet mellem energikoncernen og landmændene er et 50-50 procent joint-venture, som sammen investerer 250 millioner kr. Der bliver taget første spadestik i dag.

God kombination

Alliancen mellem E.ON Danmark og de sønderjyske landmænd kombinere på bedste vis E.ON's erfaring inden for energiforsyning og kommerciel gasproduktion, og de lokale landmænd, som både sikrer lokal forankring, forsyner biogasanlægget med råmaterialer og aftager restproduktet.

Fra rester til ressourcer

Når man forgasser restprodukter som halm og gylle, undgår landbruget betydelige mængder af metan-udslip fra gyllen, udvaskning af kvælstof til vandmiljøet, ligesom den afgassede gylle øger landmændenes høstudbytte.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Teknologien og anlæggets størrelse gør, at vi bedre kan udnytte energien i biogasproduktionen. Biogas kommer til at spille en langt større rolle i energisystemet, når vi kan producere i så store mængder. For os landmænd skaber det nye perspektiver og udviklingsmuligheder, og så løser det store miljøudfordringer både i landbruget, men også der, hvor biogassen i sidste ende finder anvendelse, siger bestyrelsesformand i SBI, Erling Christensen, der som partner er med til dagens første spadestik med repræsentanter fra Folketinget, Energistyrelsen og landbruget.

Gode forudsætninger

Den danske biogasproduktion er endnu ikke særlig udbredt til trods for, at Danmark har enestående forudsætninger for at producere biogas. Grundet de store mængder gylle fra danske landbrug og det landsdækkende naturgasnet, er der gode muligheder for distribution.