Abonnementsartikel

Økologi og miljø- og klimavenlige stalde er blandt hovedpunkterne i landdistriksprogrammet, der netop er faldet på plads.

Regeringen, SF og Enhedslisten er netop blevet enige om hvordan pengene i det nye landdistriksprogram skal fordeles i perioden fra 2016-2018.

Det drejer sig i gennemsnit om 1.312 mio. kr. årligt, og pengene støtter eksempelvis etablering af nye økologiske marker og opførelse af miljøvenlige kvæg- og svinestalde.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Landdistriktsprogrammet er den nationale udmøntning af midlerne i den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne, og er en del af EU?s fælles landbrugspolitik. Programmet indeholder en række tilskudsordninger og understøtter udviklingen af landbrug og landdistrikter indenfor 4 overordnede hovedområder: Vækst-og konkurrenceevne, økologi, natur/miljø/klima og landdistriksudvikling.

Økologi

På vækst- og konkurrenceområdet afsættes der årligt 384 mio. kr., hvoraf 160,3 mio. kr. går til modernisering af kvæg- og svinestalde. Samtidig afsættes der 81,7 mio. kr. til investeringer i miljø- og klimavenlige løsninger i staldene.80 mio. kr. sættes af til erhvervsudvikling, hvoraf de 15 mio. kr. går til økologerne.

30 mio. kr. går til økologisk investeringsstøtte til animalsk produktion. Som en del af aftalen øremærkes der fortsat tilskud til landmænd med randzoner under programmets miljøteknologi-ordninger.

Til det økologiske landbrug afsættes der 240 mio. kr. om året. Med 205 mio. kr. går hovedparten til økologisk arealstøtte, der understøtter Økologiplan Danmarks målsætning om et større økologisk areal i Danmark.

De økologiske landmænd får også mulighed for at søge penge til nye maskiner og teknologier i deres jordbrug fra en pulje på i snit 26,7 mio. kr. om året.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi giver ca. 850 mio. kr. til nye grønne stalde. Det er investeringer, der mangler ude i erhvervet, og vil løfte produktionen, så den bliver mere effektiv, miljøvenlig og med et højere niveau af dyrevelfærd. Støtten vil give investeringer for op imod 3,3 mia. kr. og skabe 1.600 job i landbruget frem til 2018, siger fødevareminister Dan Jørgensen.

Miljøvenlighed

Indenfor programmets natur, miljø og klima-område afsættes der årligt 597,9 mio. kr. Her går 225 mio. kr. til vådområder, som skal reducere udledningen af kvælstof og fosfor i vandmiljøet. Samtidig vil 166,7 mio. kr. årligt gå til landbrugets pleje af græs- og naturarealer.

- Aftalen er en stor gevinst for Danmark. Vi får nye naturområder og passer bedre på den natur, vi har. Samtidig sender vi mindre kvælstof ud i vores fjorde og kystområder til gavn for miljøet. Og det hele sker frivilligt og med en kompensation for landbruget. Så alle vinder med denne aftale, siger miljøminister Kirsten Brosbøl.

Aktionsgrupper

Sidst men ikke mindst får de lokale auktionsgrupper(LAG) får 90,3 mio. kr. til projekter, der skal skaffe arbejdspladser og aktiviteter i landdistrikterne.

- Det glæder mig, at jeg nu kan fortælle de lokale aktionsgrupper og alle andre, der arbejder for at fastholde gode muligheder for at bo og virke i landdistrikterne, at vi har en aftale, så de kan videreføre det gode arbejde. Det arbejde er af stor vigtighed og med aftalen har vi sikret midler til iværksættelse af udviklingsprojekter for 90 mio. kr. om året, siger minister for by, bolig og landdistrikter, Carsten Hansen.