Abonnementsartikel

Fødevareministeren informerer om, hvor mange landmænd der pr. 10. februar 2015 ventede på udbetaling af EU-landbrugsstøtte, og hvad tidsplanen er for udbetalingen.

Anni Mathiesen (V) har bedt fødevareminister Dan Jørgensen (S) om en redegørelse for, hvor mange landmænd der pr. 10. februar 2015 ventede på udbetaling af EU-landbrugsstøtte, og hvad tidsplanen er for udbetalingen af den resterende støtte.

Det er NaturErhvervstyrelsen, som udbetaler støtte til flere forskellige ordninger på forskellige tidspunkter i løbet af året:

- Generelt gælder det, at udbetalingsperioden for "enkeltbetaling", der er den største landbrugsstøtteordning, går fra den 1. december i ansøgningsåret til den 30. juni det følgende år. Fødevareministeriet bestræber sig på at udbetale støtten så hurtigt som muligt. Det har i de seneste år været ministeriets målsætning, at der skal udbetales "enkeltbetaling" til mindst 95 procent af ansøgerne den første hverdag i december måned og til mindst 97 procent af ansøgerne inden udgangen af december måned. Denne målsætning blev nået i 2014, oplyser ministeren.

Fortsat behandling

Dan Jørgensen gør samtidig opmærksom på, at 10. og 24. februar 2015 var der henholdsvis 372 og 233 sager fortsat under behandling.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

24. februar 2015 var der dog cirka 500 ansøgere, som ikke havde fået udbetaling, selvom deres sag var færdigbehandlet:

- I en del tilfælde vil der i disse sager ikke blive udbetalt støtte. Er støtten ikke udbetalt, skyldes det typisk et af følgende forhold:

- Manglende betalingsrettigheder, forkert NEM-konto, manglende producentskifte, dødsboer uden skifteretsattest, afgørelser om bortfald af støtte (hvis afvigelsen er større end 20 procent) samt for sent modtagne ansøgninger, forklarer Dan Jørgensen.

Forskydning

Han forklarer videre, at når sagen er færdigsagsbehandlet, anvendes cirka 10 arbejdsdage på diverse beregnings- og kontrolkørsler, og der er derfor altid - også i uproblematiske sager - en tidsmæssig forskydning fra sagsbehandling til udbetaling. Det gjaldt for knap 300 ansøgere pr. 10. februar i år.

- Når sagerne er færdigsagsbehandlede sammenlignes ansøgningerne med ansøgers betalingsrettigheder, hvilket er en del af den forordningsfastsatte integrerede kontrol, inden de kommer videre til udbetaling. Denne kontrol var i gang hos knap 100 ansøgere pr. 10. februar 2015.

Desuden er der ansøgere, der af forskellige årsager ikke er berettiget til støtte - typisk fordi de har mindre end to hektar landbrugsareal. Det gjaldt for 110 ansøgere pr. 10. februar 2015.

- Det forventes, at langt hovedparten af ansøgerne har fået udbetalt deres støtte eller har fået en afgørelse om, at de ikke får nogen støtte ultimo marts, og at alle ansøgere har fået udbetalt deres støtte pr. 30. juni 2015, slutter fødevareministeren.