Abonnementsartikel

Vestjysk Banks årsregnskab er tydeligt mærket af krisen i landbruget. Underskuddet lyder på 191 millioner kroner.

Landbrugets udfordringer sætter sine tydelige spor i Vestjysk Banks årsregnskab 2014, der viser et underskud på 191 millioner kroner - en forbedring af resultatet fra 2013 med 251 millioner kroner.

Samlet set har banken nedskrevet med 684 millioner kroner ikke mindst som følge af den uventede krise i landbrugssektoren og de bekymrende udsigter for erhvervet i 2015.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Trods fortsat svage økonomiske konjunkturer leverer banken dog et basisresultat før nedskrivninger på 493 millioner kroner, hvilket anses for tilfredsstillende og i tråd med den planlagte driftsmæssige udvikling.

- Selvom der er tale om et væsentligt fald i bankens nedskrivninger i forhold til 2013, hvor nedskrivningerne udgjorde 1.073 millioner kroner, er niveauet fortsat alt for højt. Vi havde ønsket, at vores fokus på omkostningsreduktion samt bestræbelserne på at holde fast i bankens indtægter trods et faldende forretningsomfang ville blive belønnet i 2014 med mere end "blot" et tilfredsstillende basisresultat. Men vi - lige som vores kunder - er påvirket af krisen, der særligt i 2. halvår af 2014 ramte landbrugserhvervet med uventede og dramatiske fald i afregningspriserne. Det er gået ud over bankens bundlinje, konstaterer ny administrerende bankdirektør Jan Ulsø Madsen.

Nedskrivninger

Mens landbrugssektoren pr. 31. december 2014 udgjorde ca. 17 procent af bankens netto udlån og garantier, tegnede sektoren sig for den største andel af bankens akkumulerede nedskrivninger med 36 procent.

Både bankens landbrugskunder samt banken er således stærkt påvirket af udviklingen på landbrugsområdet.

Ifølge bankens branchefordeling udgør privatkunder 24 procent af bankens netto udlån og garantier og repræsenterer dermed den største "branche".

Artiklen fortsætter efter annoncen

Fakta

Bankens basisresultat for 2014 på 493 millioner kroner før nedskrivninger ligger i den høje ende af ledelsens forventninger til årets basisresultat på 450-500 millioner kroner.

Basisresultatet er realiseret på baggrund af udlån, der i løbet af 2014 er reduceret fra 17,4 milliarder kroner til 14,7 milliarder kroner, svarende til 15 procent.

Bankens netto renteindtægter, der udgør 697 millioner kroner, er faldet med 116 millioner kroner som naturlig konsekvens af den balancereduktion, der blev iværksat som led i bankens handlingsplan fra 2012.

Samtidigt er der fra 2013 til 2014 sket et fald i kursreguleringer fra 126 millioner kroner til 56 millioner kroner. Faldet i renteindtægter og kursreguleringer opvejes dog delvist af en positiv udvikling i såvel bankens driftsudgifter, der har udvist et fald på 43 millioner kroner, som i bankens gebyrindtægter, der er steget med 28 millioner kroner.