Abonnementsartikel

Både Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti vil stemme nej til miljøminister Kirsten Brosbøls (S) lovforslag, der bl.a. omhandler etableringen af det Grønne Danmarkskort. Stemmer De Konservative også nej, kan det Grønne Danmarkskort få en begrænset levetid.

Der tegner sig et flertal efter et valg - hvis det går som meningsmålingerne spår - mod regeringens "Lov om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse", der indeholder en opfølgning på dele af Naturplan Danmark om etablering af et Grønt Danmarkskort, forbud mod gødskning og sprøjtning på §3-beskyttede arealer og indførsel af et vejledende bødeniveau for overtrædelse af naturbeskyttelsesloven m.v.

Det fortæller Anni Matthiesen (V), der overfor Maskinbladet oplyser, at Venstre på et gruppemøde tirsdag besluttede at stemmer nej til den nye lovgivning:

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Efterhånden, som vi graver os mere ned i sagen, er der fortsat mange ting, der bekymrer os i forhold til det grønne Danmarkskort, siger Anni Matthiesen til Maskinbladet.

Stemmer nej

Hun peger specifikt på tvivl om, hvordan loven vil påvirke specielt landbrugserhvervet både inden for og uden for stregerne på det grønne Danmarkskort:

- Både Liberal Alliance og Dansk Folkeparti vil stemme nej, men vi mangler endnu en tilbagemelding fra De Konservative, siger Anni Matthiesen, der dog ikke vil love, at Venstre fjerner loven igen efter et valg:

- Det kræver, at de blå partier står samlet, og derfor kan jeg ikke helt sige, hvor Venstre står.

Kommunernes rolle

Ministeren har sagt, at kommunerne ved udpegningen af Danmarkskortet skal forholde sig til de eksisterende regler, men Anni Matthiesen frygter for konsekvenserne, hvis man eksempelvis finder en orkidé på en mark:

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Betyder det restriktioner, som udelukker udvidelser af eksisterende landbrug eller sætter skrappere krav omkring anvendelsen af ammoniak? Hvordan påvirker det landbrugets følgeerhverv, der ligger op ad de grønne streger på kortet? Det gør os nervøse, og derfor siger vi nej generelt til forslaget. Også på grund af §3-arealerne med forbud mod gødskning, slutter Anni Matthiesen, der efterlyser andre værktøjer til bevarelse af naturen.