Det er på høje tid, at der opstilles klare retningslinjer for kommunernes arbejde med det Grønne Danmarkskort. Skal der foregå en gennemskuelig og ensartet proces, så er det afgørende at der stilles krav til kommunerne om helt konkret at beskrive det faglige grundlag for, at de udpeger arealer til naturområder. Derfor må der snarest udsendes de nødvendige bekendtgørelser og vejledninger på området.

Det er hovedindholdet i et brev, som Lars Hvidtfeldt, viceformand i Landbrug & Fødevarer har sendt til erhvervsminister Brian Mikkelsen og miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi er stærkt bekymrede over, at flere kommuner allerede er gået i gang med at udfærdige det Grønne Danmarkskort, selv om der ikke er fremlagt retningslinjer for processen eller klare kriterier for, hvad der skal udpeges. Bekymringen bliver kun større, når vi ser, hvor forskelligt kommunerne griber opgaven an. De famler reelt i blinde og skaber en meget usikker retstilstand.

- For os er det afgørende, at der opstilles retningslinjer for det faglige grundlag for udpegningerne ligesom der bør tages udgangspunkt i det reelle potentiale for natur i de udpegede områder. Samtidig er reel inddragelse af lodsejerne et kardinalpunkt for os, siger Lars Hvidtfeldt.

Landbrug & Fødevarer har fra det Grønne Danmarkskort blev lanceret som en del Planloven påpeget, at udpegningen vil kunne få store konsekvenser for de lodsejere, som får udpeget arealer til kortet.

- Lodsejerne frygter naturligvis, at udpegningen af arealer vil få konsekvenser fremadrettet. Det handler om, hvordan det vil påvirke forvaltningsmæssige afgørelser på området, men naturligvis også arealernes fremtidige handelsværdi. Derfor appellerer vi også stærkt til ministrene om at få sat fart på processen. Det er ikke tilfredsstillende for landmænd og andre lodsejere at forvaltningen af et så vigtigt område foregår på et så utilstrækkeligt og forskelligt grundlag fra kommune til kommune, siger Lars Hvidtfeldt.