Abonnementsartikel

Regeringens nye handlingsplan, Økologiplan Danmark, baner vej for et tættere og forpligtende samarbejde mellem kommuner, regioner og stat.

Regeringen lancerer i dag en ny samlet handlingsplan for et mere økologisk Danmark.

- For at nå vores mål, som er det mest ambitiøse i vesten, skal det offentlige gå forrest. I Økologiplan Danmark styrker vi samarbejdet mellem kommuner, regioner og ministerier med en lang række nye initiativer. Vi forpligter blandt andet hinanden på, at vi skal have mere økologi på menuen i kantiner, på hospitaler og i vuggestuer, siger fødevareminister Dan Jørgensen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Økologi i forsvaret

400 mio. kr. og 67 konkrete tiltag skal bidrage til at nå regeringens mål om at fordoble det økologiske areal i 2020. Regeringen støtter økologien med forskellige initiativer på tværs af de forskellige ressortområder.

Forsvarsministeriet sætter gang i et pilotprojekt for at få mere økologi i Forsvarets kantiner og udbrede økologien til Østdanmark. I Vestdanmark er der allerede indført minimum 40 procent økologi i kantinerne.

- Der serveres ca. 1.1 mio. kg mad i forsvarets kantiner. Det flytter noget, når vi stiller krav om økologisk og sund mad. Derfor er jeg glad for, at vi med den nye handlingsplan nu hæver den økologiske barre betragteligt, siger forsvarsminister Nicolai Wammen.

Økologiske arealer

Miljøministeriet arbejder med at få omlagt flere af sine arealer til økologi. Det sker bl.a. ved at lave opsøgende arbejde for at få økologer til at forpagte arealerne samt sætte fokus på en hurtigere godkendelse af særlige staldsystemer og opdrætssystemer hos økologer.

- Vi skal gøre det nemmere at være økolog, og derfor gør vi noget ved de udfordringer, de økologiske svinebrug har. Vi vil som noget nyt arbejde på at indgå længere kontraktperioder med de private landmænd, da det vil være med til at sikre muligheden for, at landmanden kan omlægge arealet til økologi, siger miljøminister Kirsten Brosbøl.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Økologi i skolen

Viden om bæredygtighed begynder i skolerne og på uddannelserne, og økologi er et klart opmærksomhedspunkt i uddannelser på flere niveauer. Derfor bidrager Undervisningsministeriet også til den fælles indsats:

- Vi vil gerne forbedre børn og unges bevidsthed om økologi, og derfor gør vi med folkeskolereformen mere ud af undervisningen om eksempelvis økologisk landbrug og produktion i naturfagene og i det nye fag madkundskab. Vi vil også gerne styrke den økologiske bevidsthed i de unges videre uddannelse. Derfor går vi nu i dialog med landbrugsuddannelsens faglige udvalg for at styrke økologi i uddannelsen, siger undervisningsminister Christine Antorini.