Abonnementsartikel

Der er ifølge tidligere embedsmand i Miljøministeriet ingen grund til at overvåge glyphosat i Varslingssystem for Pesticider. Der er nemlig påvisning af, at glyphosat ikke udvaskes.

Pesticidsagen går nu ind i en ny fase, når Miljøudvalget den 15. januar får besøg af repræsentanter fra GEUS, Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen for at få en orientering om den måde grundvandet overvåges på i forhold til fund af pesticider.

Ifølge Maskinbladets kilder vil der desuden deltage en uafhængig jurist, som skal vurdere om Vandrammedirektivet er korrekt fortolket, og desuden vil der eventuelt deltage eksperter fra blandt andet DTU.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Men mødet, der ifølge Henrik Høegh fra Venstre bliver "en blanding af en høring og en teknisk gennemgang", vil ikke være åbent for offentligheden;

- Der var ikke i første omgang flertal for en egentlig åben høring, men jeg tror ikke, at sagen er slut med gennemgangen den 15. januar, siger Henrik Høegh til Maskinbladet og understreger, at det er ministeren, der stiller det hold, der skal med i Miljøudvalget den 15. januar.

I arbejdstøjet

Men allerede inden mødet skal Miljøminister i arbejdstøjet, når der i morgen løber 42 skriftlige spørgsmål ind fra Hans Chr. Schmidt (V), der har haft et længere møde med den tidligere embedsmand Claus Hansen og mødes med ham igen i denne uge for at indhente yderligere oplysninger.

I spørgsmålene peger Hans Chr. Schmidt blandt andet på, at GEUS i en pressemeddelelse skriver, at "alle målinger tages med, når man beregner fundprocenter". Men Hans Chr. Schmidt peger på, at "GEUS's bemærkninger vedrørende fundprocenter er irrelevante i forhold til kritikken".

- Fundprocenter findes ikke i direktiverne, og de kan ikke bruges til noget administrativt, da der mangler hjemmel i direktiverne. De er endvidere meningsløse, når man betænker, hvorledes Miljøstyrelsen vurderer resultater af modellering af udvaskning, og hvorvidt denne er uacceptabel, noterer Hans Chr. Schmidt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Bombe

Han beder desuden miljøministeren oplyse, om moniteringsrapporten fremover vil udelade fundprocenter - "som ikke er direktivrelevante - og dermed spare ressourcer, der med fordel kan anvendes på at afrapportere på en måde, som følger direktivet".

Den største bombe ligger imidlertid nok i konstateringen af, at "det kun efter særlig fokusering er lykkedes at identificere tre aktivstoffer og tre metabolitter, for hvilke man overhovedet kan finde så høje koncentrationer, at det er muligt at udføre trend-analyser":

- Alle andre stoffer er så ubetydeligt forekommende, at man her siger, at der ikke kan laves de analyser, som direktivet foreskriver skal udføres på basis af koncentrat. Hvis dette er korrekt opfattet, er ministeren så enig i, at der - på trods af skiftende prøvetagning mod mere udsat grundvand og med ukorrekt beregning - alligevel ikke synes at være noget problem for grundvandet i Danmark på grund af pesticider? spørger Hans Chr. Schmidt

Roundup ud af VAP

Specifikt hedder det om glyphosat - også kendt som Roundup, at "glyphosat er det mest velundersøgte stof - i VAP (Varslingssystem for Pesticider) , GRUMO og forskning":

- Der har i alle disse sammenhænge vist sig, at glyphosat ikke udvaskes. Der foreligger således tilstrækkelig information til at fjerne glyphosat fra VAP. Vil Ministeren på denne baggrund tage glyphosat ud af VAP og dermed spare mange penge, samt berolige befolkningen, slutter Hans Chr. Schmidt.