Abonnementsartikel

Jacob Jensen (V) beder miljøministeren vurdere, om der kan dispenseres, når installation af gyllealarmer ingen miljømæssig effekt har.

Miljøminister Ida Auken bliver nu igen bedt om at tage stilling til den situation, som blev omtalt i seneste nummer af Maskinbladet, hvor en landmand var blevet pålagt at installere gyllealarmer, selv om den sø, gylletankene lå tæt på, ligger højere i terrænet, og derfor aldrig vil kunne blive forurenet af gyllen fra de to tanke.

Læs også Skal sikre sig mod gylle, der løber opad.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Venstres kommunalordfører Jacob Jensen har bedt ministeren forholde sig til det påviste problem, hvor kommunens folk kan se paradokset, men ikke har mulighed for at dispensere, fordi loven er meget detaljeret i beskrivelsen af, hvor gyllealarmer skal installeres.

Maskinbladet har henvendt sig til ministeren, som henviser til, at det er et teknisk spørgsmål, som hun bad Miljøstyrelsen svare på. Herfra lød svaret: 

”I den politiske aftale, der er indgået om etablering af beholderbarrierer og opsætning af gyllealarmer, er kravene differentieret i forhold til beholderens beliggenhed. Der skelnes mellem beholdere beliggende i eller udenfor risikoområde, (det vil sige områder, der hælder mere end seks grader imod vandløb eller sø), samt om beholderen ligger mindre end 100 meter fra sø eller vandløb. Sidstnævnte er alle omfattet af krav om alarm, uanset om der er forhøjet risiko for tilløb af gylle til vandmiljøet. Beholdere er derimod kun omfattet kravet om etablering af barriere eller afvikling, såfremt hældningen er imod sø eller vandløb, og der dermed er forhøjet risiko for forurening”.

Det giver ingen mening

Det har dog ikke tilfredsstillet Jacob Jensen (V), der har bedt miljøminister Ida Auken svare på, hvorvidt der kan gives dispensation til landmand i denne og lignende situationer. 

- Det giver efter min mening ingen mening at pålægge landmanden en udgift, som ingen miljømæssig effekt har. Det er udtryk for en teoretisk skrivebordstankegang, hvis man fastholder, at der skal være alarmer også i situationer, hvor gyllen i sagens natur ikke kan komme til at løbe ud i en nærtliggende sø, som i det tilfælde, Maskinbladet har beskrevet, siger Jacob Jensen i en skriftlig kommentar til Maskinbladet.