Abonnementsartikel

Både spildevandsudledninger og landbrugets kvælstoftilførsel er i dag reduceret betydeligt siden den første vandmiljøplan fra 1987.

Miljøminister Kirsten Brosbøl (S) ser ingen problemer i forhold til, at der er proportionalitet mellem de krav, man stiller til landbruget i vandplanerne, og de indsatsmuligheder, der er for at forhindre, at spildevand udledes til vandmiljøet.

Hun henviser i et svar til Jacob Jensen (V) til, at både spildevandsudledninger og landbrugets kvælstoftilførsel i dag er reduceret betydeligt siden den første vandmiljøplan fra 1987.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- I vandplanerne stilles krav til at reducere udledninger fra den spredte bebyggelse, fra spildevandsoverløb og fra et mindre antal renseanlæg for at forbedre vandkvaliteten i vandløb og søer. Naturstyrelsen har estimeret, at de årlige omkostninger forbundet med gennemførelsen af spildevandsindsatsen i første generations vandplaner samt den del af spildevandsindsatsen fra regionplanerne, der udmøntes via første generations vandplaner, er cirka 330 millioner kroner, oplyser miljøministeren.

Proportionalitet i kravene

I vandplanerne reduceres kvælstoftilførslen med 6.600 tons. Naturstyrelsen har estimeret, at de samlede omkostninger for landbruget som følge af første generations vandplaner er cirka 100 millioner kroner årligt:

- Det er vanskeligt at sammenligne to forskellige kilder og forureningstyper overfor hinanden, men i udgangspunktet mener jeg, der er proportionalitet i kravene i første generations vandplanerne overfor henholdsvis landbrug og spildevand, oplyser Kirsten Brosbøl.