Abonnementsartikel

LRØ Planteavl er med i opstarten af et fire-årigt EU-udviklingsprojekt, ”OptiPlant”, der har til formål at optimere anvendelsen af efter- og mellemafgrøder.

Projektet Optiplant skal belyse den situation, landmændene kommer i, når Grøn Vækst bliver indført med krav om efterafgrøder.

- Hvilken betydning har de forskellige tiltag, og hvordan gør vi det mest optimalt, spørger planteproduktionskonsulent Jacob Winther Nymand, LRØ.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Sammen med sin kollega, Simon Rosendahl Bjorholm, står han for gennemførelsen af LRØ-delen.

- Formålet er at belyse, hvordan man henter så meget kvælstof som muligt ud af sine efter- og mellemafgrøder, og hvordan man gør det mest effektivt og med flest fordele, siger Simon Rosendahl Bjorholm. 

Projektet har fået tilskud fra Grønt Udviklings- og Demonstrations Program (GUDP) under Fødevareministeriet.

Projektet begyndte den 1. januar 2012 og løber frem til 2016. Det gennemføres i samarbejde med Aarhus Universitet, VidenCentret for Landbrug, DLF Trifolium og KU Life. De forskellige involverede har nedsat en projektgruppe, der står for den overordnede planlægning.

Den samlede projektsum er 7,5 millioner kroner, og LRØ’s andel er knapt 1,5 millioner kroner.