Det vil tage nogen tid, før den nuværende Pesticidhandlingsplan II, der udløber ved årets udgang, afløses af en Pesticidhandlingsplan III.

I første omgang vil miljøminister Hans Chr. Schmidt (V) og fødevareminister Mariann Fischer Boel (V) fremlægge en status i første havldel af 2003 "for udviklingen i pesticidanvendelsen sammen med et bud på sigtelinier for de kommende år".

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Hovedformålet med de fremtidige aktiviteter er at begrænse påvirkningen af flora og fauna i vandløb, søer og småbiotoper ved at fjerne et unødvendigt forbrug af pesticider.

- En øget beskyttelse af grundvandet vil være en sidegevinst. Udgangspunktet vil være Bichel-udvalgets analyser, som viser, at der kan reduceres med 30-40 pct. inden for 5 til 10 år, erklærer Hans Chr. Schmidt.

Miljøministeren lægger større vægt på grundighed end hurtighed i arbejdet med et nyt beslutningsgrundlag. Han har igangsat forskellige undersøgelser og analyser, og i begyndelsen af det nye år får Folketingets miljøudvalg en beskrivelse af indhold og tidsplan for arbejdet med evalueringen og sigtelinierne.

- En grundig vurdering af de hidtidige aktiviteter er nødvendig for at udarbejde de bedst mulige sigtelinier for fremtiden. Jeg vil fremskynde processen, men kan i dag ikke sige hvor meget. Vi skal i den forbindelse sikre, at beslutningsgrundlaget bliver tilstrækkeligt dækkende til at sikre, at vi vælger de rigtige initiativer, erklærer miljøministeren.

Striks godkendelsesordning

En nylig rapport i kategorien "fortidens synder" om BAM, der er nedbrydningsprodukt af de nu forbudte stoffer diclobenil og chlorthiamid, viser, at stoffet forbliver at være et udbredt problem for den danske drikkevandsforsyning i mange år.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Problemerne med BAM understreger, at den væsentligste metode til at forebygge forurening af grundvandet fortsat skal være en striks godkendelsesordning for plantebeskyttelsesmidler. Under den nuværende godkendelsesordning ville diclobenil og chlorthiamid ikke være blevet godkendt, fastslår Hans Chr. Schmidt.

BAM kan tilsyneladende ikke nedbrydes, men dette er dog ikke endeligt fastlagt, og det vil Miljøstyrelsen undersøge. Styrelsen skal tillige vurdere den eventuelle sundhedsfare.

Videre er Miljøstyrelsen bedt om at iværksætte en række undersøgelser om BAM og om problemerne for de private brønde og boringer inden for en samlet beløbsramme på 5 mio. kr. i 2003 og 2004. Bevillingen kan fornys i 2005, hvis der er behov for flere undersøgelser.

Glyphosat og metribuzin i farezonen

Glyphosat og dets nedbrydningsprodukt AMPA (Round Up) samt et nedbrydningsprodukt fra metribuzin er i søgelyset.

De er de eneste stoffer af de 29 i varslingssystemet, som er fundet i grundvand i koncentrationer, der overskrider grænseværdien. Miljøstyrelsen kommer med en endelig vurdering af måleresultaterne omkring årsskiftet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Forurenede brønde og boringer

Miljøministeren har nedsat to arbejdsgrupper vedrørende pesticidforurening af drikkevand, en teknisk og en administrativ, der skal skabe beslutningsgrundlaget for kommende initiativer.

Den tekniske arbejdsgruppe skal undersøge, om væsentlige årsag er punktkildeforurening, og det skal vurderes, om bestemte typer brønde eller boringer er mest udsat for forureningen, eller om placering af anlæggene på f.eks. gårdspladser er afgørende for forureningen.

- Dernæst skal vi have vurderet forskellige tiltag til at begrænse forureningen, således at vi er sikre på, at de valgte tiltag er de mest effektive til at nå målet om rent drikkevand også for de små vandforsyninger, erklærer miljøministeren.

Skrappe krav fra SF

SF har fremlagt 10 krav til en ny pesticidhandlingsplan.

Partiet kræver, at behandlingshyppigheden er nede på 1,4 senest ved udgangen af 2004, og derefter skal den reduceres med 0,2 om året. Behandlingshyppigheden steg fra 2,00 i 2000 til 2,09 sidste år ifølge Miljøstyrelsens statistik fra i sommer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Videre foreslår partiet at omlægge pesticidafgiften, så den medvirker til at sænke behandlingshyppigheden og fjerne overdosering. Endelig vil SF have sat en stopklods for kommuner og amters brug af pesticider i parker og grøftekanter.