Det er nødvendigt at give de nysåede afgrøder optimale forhold for at klare sig gennem vinteren. Det indebærer blandt andet ukrudtsbekæmpelse i efteråret, bekæmpelse af snegle og ikke mindst tildeling af mangan samt kali enkelte steder, fortæller planteavlskonsulent fra LMO.

- Hvis du ikke forbereder dine nysåede afgrøder til den kommende vinter, er det ikke sikkert, du har noget at arbejde på i foråret.

Så kontant lyder meldingen fra Christian Lervad-Bach, planteavlskonsulent hos LMO, som råder de danske landmænd til at være særligt omhyggelige med afgrøderne i efteråret. Det gør, at de kan klare sig bedst muligt gennem en kold vinter.

citat start

Det er alfa omega at få ukrudtsbekæmpet ordentligt i efteråret, for det er klart den bedste mulighed, vi har for at komme græsukrudt til livs. Det skyldes blandt andet, at ukrudtet i både hvede, vinterbyg og rug følger kornets vækst

citat slut

- Det er ekstremt vigtigt, at man som landmand har styr på overvintring af sine afgrøder. En stor del af høstens udbytter ligger nemlig i selve etableringen og overvintringen. En dårlig afgrøde i foråret kan du ikke gøde op til topudbytter, og derfor er det vigtigt, at man har en god afgrøde hele året rundt, siger Christian Lervad-Bach fra LMO og peger på, at høstens grundsten lægges i efteråret og i perioden op til vinteren.

- Det gode udbytte sikres i efteråret, det er et faktum. Hvis det kikser i den periode, betyder det potentielt store tab i kroner og øre. Både fordi du taber penge på udsæd, da du risikerer at skulle etablere nyt, ligesom du måske har spildt penge på ukrudtsbekæmpelse, siger han.

Ukrudtsbekæmpelse er alfa omega

Der er mange ting, som spiller ind i overvintringen af afgrøderne. Men ifølge Christian Lervad-Bach handler det særligt om efterårets ukrudtsbekæmpelse, uagtet om man har sandede eller lerede jorde.

- Det er alfa omega at få ukrudtsbekæmpet ordentligt i efteråret, for det er klart den bedste mulighed, vi har for at komme græsukrudt til livs. Det skyldes blandt andet, at ukrudtet i både hvede, vinterbyg og rug følger kornets vækst, siger Christian Lervad-Bach og understreger, at det gør sig gældende uanset jordtype og afgrøde.

- Men især skal man være varsom omkring vinterbyggen i løbet af efteråret, fordi i foråret er der altså begrænsede nødløsninger, vi kan trække op af hatten. Til nøds kan man rydde op i rug og hvede gennem foråret, men det er ikke tilfældet med vinterbyggen - går det galt, så er løbet kørt, siger han.

Kom sneglene i forkøbet

Foruden ukrudt er efteråret også præget af agersnegle, som typisk kommer i halen på en regnfuld sensommer og tidligt efterår. Netop det tidlige efterår har været relativt vådt, og derfor er der risiko for, at der i år kan være lokale snegleproblemer.

Her lyder rådet, at man holder øje med snegle i afgrøderne og får bekæmpet med sneglegift - enten forebyggende omkring etablering eller umiddelbart efter.

- Sneglene kan være et rigtig stort problem, og de kan nemt æde en hel mark. Er du ikke hurtigt ude mod dem, risikerer du, at der ikke er noget tilbage til vinteren. Generelt kan man sige, at hvis man kommer bagud med sneglebekæmpelsen, er det svært at gøre noget ved det - er de begyndt at æde af planterne, er det næsten umuligt at holde bestanden nede, siger Christian Lervad-Bach.

Mangan er essentielt

Foruden ukrudt og snegle, handler klargøring af marker også om næringsstof. Hvor de lerede jorde kan have de største problemer med græsukrudt i efteråret, lider de sandede jorde tilsvarende mest, når temperaturen falder ned til frysepunktet, fortæller Christian Lervad-Bach.

Og det går ud over manganoptagelsen i planterne. Det skyldes, at rødderne har svært ved at optage mangan i særligt sandjord.

- Her er det meget vigtigt, at man holder afgrøden forsynet med mangan. Som udgangspunkt skal alle afgrøder på sandjord have tilført mangan, men igen er det særligt vinterbyg, der er udsat. I værste fald kan man risikere, at planten ikke overlever vinteren, simpelthen fordi det mangler, lyder det fra Christian Lervad-Bach.

Kraftigt udbyttereducerende

Foruden løbende mangantildeling på sandjord, anbefaler Christian Lervad-Bach også som udgangspunkt mangan mindst en enkelt gang på lerjord i løbet af efteråret.

- Det skal den have, og det er simpelthen en forsikring. For tit og ofte kan lerjorde være svære at komme ud på i det tidlige forår. Så hvis ikke den er sikret i efteråret, kan du risikere at stå med store opstartsproblemer i foråret, siger han.

- Mangler planten mangan i foråret, så mistrives den og gror ikke - ja faktisk kan den og hele marken gå ud, hvis det er hård manganmangel. Hvis den, trods manganmangel, overlever, så er det meget kraftigt udbyttereducerende. Så det handler altså om at få det kørt ud i tide, siger han og peger på, at det også kan ske i både november og december, hvis ikke der er nattefrost.

På de lette sandjorde peger Christian Lervad-Bach også på, at man skal være opmærksom på sin kaliforsyning.

- På sandjorde udvaskes kalien nemt, og hvis det mangler, kan planten risikere at mistrives og simpelthen dø ud. Så det er lige så vigtigt at være opmærksom på som eksempelvis mangan, siger han.a