Forsøg viser at 250 gram Bicar Z natriumbikarbonat per ko per dag som standard ingrediens i foderrationen til mælkekøer bidrager til en højere ydelse uden sur vom. Læs mere.