Ved generationsskifte af landbrugsejendomme er det ofte - måske snarere reglen end undtagelsen - et ønske fra den ældre generation at begunstige den yngre generation med den fordel, der kan være forbundet med en særlig lav overdragelsessum, men lave priser kan udløse skat eller gaveafgift.

Det er et hævdvundet princip, at man selv kan bestemme til hvilken pris man vil sælge sine aktiver. Man kan have gode grunde til at forlange en udsædvanlig høj pris, og tilsvarende kan der være særlige forhold, der fører til et salg til en særlig lav pris.

En sælger kan stå i akut pengemangel, være ramt af sygdom eller af andre forhold, der fører til, at et salg sker til en pris, der er lavere end hvad der ellers må forventes at være markedsværdien. Dette gælder som udgangspunkt også for fast ejendom, når handlen sker mellem to uafhængige parter. Man antager normalt at sælger og køber har modsatrettede interesser - sælger vil have den højest mulige pris og køber vil altid forsøge at slippe billigst muligt.

Denne afvejning, med alle de hensyn parterne har lagt ind i aftalen, vil derfor som regel altid føre til at den opnåede pris ikke vil kunne anfægtes. Heller ikke af skattevæsenet. Man bliver ikke straffet eller belønnet - eller beskattet - for at have gjort en særlig god eller dårlig handel. For familiemedlemmer gælder dette dog ikke ubetinget.

[...]

Få fuld adgang med det samme

Opret dit abonnement her

Allerede abonnent? Log ind