Med en hovedramme, der måler 180 gange 180 millimeter og seks furer i længden, er Kuhn Vari Master 182 noget af en sværvægter, som kun de største traktorer magter at håndtere i strakt arm

 

Testen af den nye Kuhn Vari Master 182 foregår hos en landmand på Karup egnen, og som trækkraft til den liftmonterede vendeplov havde vi oprindelig aftalt at låne landmandens ældre Case IH Magnum 7200-serie traktor.

En tekniker fra MI, som er den danske importør af Kuhn, havde godt nok fortalt, at ploven er en heftig sag, som krævede en potent traktor. Og efter at havde forsøgt med den ældre Magnum, der lige netop kunne løfte ploven, måtte vi give ham ret og søge hjælp hos Sørensen og Lynggaard i Viborg, der beredvillig lånte os en Case IH magnum 335 demotraktor.

Traktoren var udstyret med 810 kg frontvægt og havde ingen problemer med hverken at løfte ploven eller at holde forenden ved jorden.

Løs bæreaksel

Tilkobling af ploven sker ved at den løse bæreaksel først monteres i traktorens lift. Herefter bakker man traktoren i position og bæreakslen løftes op i to gafler på ploven, som til slut låses med to kiler, som jeg sætter ind under bæreakslen.

Systemet betyder, at traktoren ikke behøver at stå helt nøjagtigt for at montere ploven, og tilkoblingen foregår mens føreren sidder i kabinen, hvilket minimerer risikoen for arbejdsskader.

Case IH Magnum 335 har kategori 4-kugler i såvel trækstænger som topstang. Men takket være den løse bæreaksel er det hurtigt at tilpasse ploven til en større traktor, hvilket er en fordel, hvis der i løbet af sæsonen anvendes forskellige traktorer.  

Ploven er udstyret med et specielt affjedret topstangsfæste, som gør det lidt besværligt at montere selve topstangen.

Riste i sandet jord

Den testede plov er monteret med de nye Kuhn VL ristemuldplader. Traditionelt har ristemuldplader været meget høje og tværstillede. Det giver en meget løs furelægning og medfører samtidig, at der ved pløjning af grønjord og svær lerjord af og til smides store klumper af jord op på overfladen. Det medfører en dårlig dækning af plantematerialet og stiller store krav til den efterfølgende bearbejdning af jorden.

VL underploven er imidlertid formet som en traditionel skruet muldplade. Under testen oplevede jeg en god vending af jorden, og samtidig efterlod underploven en forholdsvis bred furebund.

Jordtypen gav desværre ikke mulighed for at teste, hvordan underploven reagerer på vanskeligere pløjeforhold, men under de givne forhold lavede underploven et gedigent pløjearbejde.

Hvorvidt der skal investeres i risteunderplove eller ej afhænger selvfølgelig af de praktiske forhold. Men har man klæg eller humusholdig jord, hvor der gentagende gange er problemer med at foretage en ordentlig pløjning, vil VL underplovene absolut være et godt alternativ til traditionelle muldplader. Testen viste i hvert fald, at underplovene sagtens kan klare sig i selv meget løs jord.

Trinløs regulering af furebredden

På Kuhn sprog betyder "Vari" trinløs indstilling af furebredden. Indstillingen sker hydraulisk fra førerkabinen, og på den testede plov kunne furebredden indstilles fra 30 til små 50 centimeter.

Indstillingen gør det let at optimere furebredden i forhold til såvel bonitet som de aktuelle pløjeforhold. Det betyder større kvalitet i pløjearbejdet under vanskelige forhold, hvor en forholdsvis smal furebredde giver en bedre vending af jorden, og større kapacitet under gunstige forhold hvor furebredden kan øges.

Systemet giver ligeledes føreren en unik mulighed for at tilpasse arbejdsbredden, når der skal pløjes ind mod skel.

De bevægelige dele til indstillingen af arbejdsbredden er placeret indvendig i den kraftige hovedramme, hvor delene ligger godt beskyttet.  

Den testede plov er som standard udstyret med hydraulisk indstilling af furebredden på forreste fure, og indstillingen af plovens træklinje forgår sammen med justeringen af furebredden på forreste fure.

Når blot sporvidden på traktoren overholder de gængse mål, er det derfor let, at få ploven til at køre lige efter traktoren. Men afviger sporvidden, kræver det lidt mere indsigt i indstillingsmulighederne, og der er også behov for skruenøgler og centimetermål.

I yderste konsekvens kan det være nødvendigt at justere tre steder på ploven for at få den til at køre lige. Indstillingen er beskrevet i instruktionsbogen, lige som mærkater på ploven også illustrerer de forskellige indstillingsmuligheder.

Efter min mening kunne systemet godt forenkles, så det kun var nødvendigt at anvende spindlen for at justere på træklinjen.

Affjedret tårn

Som nævnt i indledningen er Kuhn Vari Master 182 udstyret med et affjedret tårn. Optidrive kalder Kuhn systemet, der består af et todelt tårn og to hydraulikcylindre.

De to cylindre absorberer de stødbelastninger, der opstår, når man kører i transport med den lange, tunge plov. Systemet fungerer fint og beskytter både traktoren og føreren mod de værste stød.

Skal ploven transporteres over længere afstande, vil jeg mene, det ville være en god ide at investere i et transporthjul, som Kuhn også tilbyder - for det er en tung plov.

Under arbejdet i marken bæres ploven af et landhjul med dimensionerne 31x15,5-15. Hjulet er små 40 centimeter bredt og har en diameter på omkring 70 centimeter.

En tung seksfuret plov skal have et hjul i den dimension og et dæk med traktormønster, for at det kan bære oppe under vanskelige forhold og for at være sikker på, at hjulet også vil løbe rundt, når det er fedtet.

Som ekstraudstyr var hjulet udstyret med hydraulisk regulering af pløjedybden. Det giver mulighed for at regulere pløjedybden fra kabinen - en luksusfunktion, når hjulet kommer til at køre i et spor og når jes skal pløje ind mod skel.

Landhjulet har en udmærket skala, som indikerer hjulets stilling, men selv med den lavest mulige mængde olie på fjernudtaget er det vanskeligt at foretage en nøjagtig regulering af pløjedybden, fordi traktoren ganske enkelt giver for meget olie.

En regulering på hjulet vil derfor let medføre, at pløjedybden korrigeres mere end man lige har planlagt, og at det er svært at vende tilbage til det nøjagtige udgangspunkt.

Til meget jord og mange marker       

Min umiddelbare vurdering af ploven er, at den med den rette traktor er nøjagtig lige så let at håndtere og indstille som en firefuret Kuhn plov. Det betyder, at en knapt så erfaren traktorfører sagtens kan køre med ploven, og håndteringsmæssig vil den på mindre og mellemstore marker være den bugserede plov overlegen.

Men når det er sagt, så kræver ploven en så stor løftekapacitet og dermed en traktor, der på de fleste ejendomme sagtens kunne trække en endnu større bugseret plov.

Den testede plov har således sin berettigelse på større ejendomme med forholdsvis mange små marker, og/eller hvor der ikke rådes over medhjælp, der kan håndtere en bugseret plov.

Ulempen ved den ophængte plov er først og fremmest vægten. Og i forhold til den bugserede plov er det også umuligt at lave en så fin orden ved enderne, som det er tilfældet med den bugserede plov.

Kombineret med en frontmonteret plov vil ploven kunne udnytte traktorens trækkraft, og samtidig give en god balance uden unødig brug af frontvægt. Ulempen er, at ekvipagen nærmest er umulig at transportere på offentlig vej, og at det kræver en chauffør på højde med det, der kræves til at køre med en bugseret plov.   

Og så skal man lige være opmærksom på de næsten 40 smøresteder på Kuhn-ploven.    

Plusser

Let at justere udløsertryk

Indvendig montage af reguleringsmekanisme

Affjedret ophæng af tårnet

Stort landhjul

Velpløjende risteunderplove

Minusser

Tung

Rodet i- og aftagning ved enderne

Tidskrævende at servicere næsten 40 smøresteder

Vanskeligt at stille træklinje

Tekniske specifikationer Kuhn Vari Master 182 NSH

Antal furer                            6

Opbygning                            5+1

Stenudløser                           Hydraulisk

Furebredde                           Hydraulisk variabel

Arbejdsbredde, cm                      180-293

Forreste furebredde                      Hydraulisk variabel

Gennemgang, cm                      96

Frigang under ramme, cm                      80

Vægt, kg                               2.560

Underplove                           VL riste

Landhjul                               31x15.5-15      

Pløjedybde                            Hydraulisk variabel         

Priser

Det koster Kuhn Vari Master 182 NSH

Pris på det testede redskab

Basis plov                                                   287.500

Merpris for VL riste                                      4.350

Merpris for 31x15.5-5 landhjul                      12.700

Yderligere ekstraudstyr

Rulleskær på bagerste fure                        6.725

Hydraulisk arm til jordpakker                      12.375

Importørkommentar

Af Per Monk Rasmussen, produktkonsulent, Maskinhandler Indkøbsringen

Kuhn Vari Master 182 NSH er vores største liftophængte plov. Det er en stor og effektiv plov til kunder med mange hektar på mange marker. Den fås med fem og seks furer og er dimensioneret til traktorer på over 300 hestekræfter med en liftkapacitet på mindst 8.000 kg. Det er storebroren til vores bestseller Vari Master 152 NSH med fem furer.

Optidrive vendehovedet med integreret affjedring er en helt unik Kuhn-detalje. Affjedringen skåner traktorens bagtøj og hydrauliske system under vending og transport. Mange nyere traktorer har i dag affjedring i liften, men vi ser ofte, at den ikke kan arbejde sammen med vægtoverføringen. Her er det, at Optidrive vendehovedet virkelig kommer til sin ret.

Testploven er udstyret med den nye VL risteunderplov, som næsten halvdelen af plovene bliver solgt med. VL-underploven gør det rigtig godt i alle jordtyper. Den vender jorden helt rundt og efterlader overfladen mere porøst for et hurtigere såbed. VL laver også en furebund, med plads til et 710 mm traktordæk.