JF-Stoll har stor succes med vertikalblanderen, Feeder VM, og i slutningen af 2012 præsenterede den danske virksomhed en Feeder VM med påmonteret halmblæser, som gør at vognen kan anvendes både til at fodre og strø.

En blandevogn med påmonteret halmblæser er ikke en nyhed, men i udviklingen af udstyret til Feeder VM har den danske producent tilføjet detaljer og brugsmæssige fordele, som ikke tidligere er set.

Blandt andet kombineres blæseren med et tværbånd, og for at sikre en ensartet tilførsel af halm til blæseren, er der monteret en doseringsrotor, som føder blæseren. Såvel blæser som tværbånd er monteret foran på blandevognen, og traktorføreren har derfor et godt udsyn til begge dele. En anden detalje ved udstyret er, at vognen i løbet af fire sekunder kan omstilles fra at udfodre og til at strø - en omstilling som foretages fra kontrolboksen i traktorens førerkabine.

Mekanisk træk af blæser

Blæseren og tværbåndet er opbygget som en enhed med træk og transmission. Enheden erstatter vognens originale træk, og kan boltes på alle nyere JF-Stoll Feeder VM blandere. Transmissionen fordeler effekten fra traktoren til blæseren og til vognens blandesnegle. Det mekaniske træk af blæseren giver stor effekt på kastehjulet, og i præsentationen af systemet lover JF-Stoll, at der kan kastes cirka 20 meter med det snittede halm. Ifølge nuværende brugere er det lavt sat, og de har under gunstige forhold oplevet en kastelængde på næsten det dobbelte.

Klumper fordeles

Omstilling fra fodring og til halmstrøning sker hydraulisk og foretages fra terminalen i førerkabinen. I løbet af fire sekunder sænkes doseringsrotoren ned foran kastehjulet, og vognen er klar til at strø.

Doseringsrotoren startes og stoppes fra kontrolboksen i førerkabinen, og som ekstraudstyr kan omdrejningerne på rotoren også betjenes fra førerhuset. På standardmodellen indstilles rotorens hastighed med en drøvleventil ude på blanderen.

Ud over at føre halmen fra blandekarret og frem til kastehjulet, sørger doseringsrotoren også for, at klumper af halm udjævnes, så halmblæseren tilføres et jævnt flow af halm. Nogle få sekunder efter at doseringsrotoren er stoppet, blæses det sidste halm ud af tuden. Det betyder, at der i stalden kan køres forbi gange og andet, hvor der ikke ønskes halm, uden at det er nødvendigt at stoppe selve halmblæseren og sneglene i vognen. Når doseringsrotoren igen aktiveres, genoptages strøningen øjeblikkeligt.

Praktiske erfaringer med vognen viser, at kombinationen af doseringsrotoren og det direkte træk af kastehjulet stort set eliminerer risikoen for stop i blæseren.

Kaster præcist

Når halmblæseren ikke anvendes, foldes tuden hydraulisk sammen og er inden for vognens totalbredde. Betjeningen af tuden sker med et joystick på kontrolpanelet. Ud over højden på tuden har føreren også mulighed for at korrigere retningen på halmstrålen. Blæseren har et kraftigt sug, og tømmer vognen fuldstændig for halm. Der er derfor ingen risiko for, at den efterfølgende foderration kommer til at indeholde rester af strøhalm.

Sparer en maskine

Fordelen ved JF-Stoll Feeder BM, som er den officielle modelbetegnelse for blanderen med bånd og blæser, er, at vognen klarer to arbejdsfunktioner. Det sparer investeringen i en separat strømaskine, og samtidig skal der ikke kobles om for at skifte fra fodring og til strøning.

Blæserne kan leveres på Feeder VM modeller lige fra den lille model på ti kubikmeter og til den store model med tre snegle og et indhold på 45 kubikmeter.    

Tekniske specifikationer JF-Stoll Feeder VM-22 BM

Rumindhold                             m³                                                         22

Nyttelast kg                                                               8.800

Antal snegle                                                                2

Antal aksler                                                                2

Udfodring                                                                   bånd foran

Vejesystem                                                                 Feed Manager

Diameter blæser mm                                                    1.400

Regulering af tud                                                          hydraulisk

Kastelængde                             m.                                                         ca. 20                    

Listepris                                                                     458.000

Drejbar bogie                                 68.000

Regulering af fødevalse fra kabinen                             6.000   

Pris i alt                                                                      532.000  

<PowerGear Preview>