Automatisk oplæsning:

Ni landbrugsforeninger: Det afgørende er en bred politisk aftale

00:00
Hastighed: ???x
00:00

Ni landbrugsforeninger fra Fyn og Midt- og Østjylland drøfter regeringens landbrugsudspil med politikere.

I går mødtes formænd og næstformænd for landbrugsforeningerne bag Velas i netværket Politisk Forum for at drøfte regeringens landbrugsudspil. I første halvdel af mødet var Det Konservative Folkepartis formand, Søren Pape Poulsen, på besøg, og efterfølgende deltog Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, og partifællen Troels Lund Poulsen virtuelt i mødet.

- Det har været en spændende dag med en god og åben dialog, og vi er glade for, at politikerne tog sig tid til at mødes med os. Det er vigtigt, at vi får skabt nogle gode rammer for den grønne omstilling, som vi kan navigere i, så vi sikrer et konkurrencedygtigt landbrug, siger Henrik Nielsen, formand for Østjysk Landboforening og fortsætter:

- Det er afgørende, at vi får en aftale på plads, der har bred politisk opbakning, så vi sikrer ejerskab og forankring og kan regne med, at det er den vej, vi skal - også i fremtiden.

Store udfordringer i udspillet

To af de store knaster i regeringens udspil er kravet om flere efterafgrøder og udtagningen af lavbundsjord, der skal finansieres gennem EU's landbrugsstøtte.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Flere efterafgrøder er en katastrofe for den enkelte landmand. Samtidig løser et ensidigt fokus på kvælstof ikke udfordringerne i vores fjorde. Det kræver helt nye og lokale tiltag og værktøjer, hvor afsættet er de udfordringer, der er lokalt i den enkelte fjord og oplandet, siger Torben Povlsen, formand for Foreningen Centrovice og fortsætter:

- Udover flere efterafgrøder er det helt urimeligt, at regeringen lægger op til, at udtagningen af lavbundsjord skal finansieres gennem EU's landbrugsstøtte. Det er som at fodre hunden med dens egen hale og er med til at skævvride konkurrencen i EU til skade for de danske landmænd.