Det samlede antal bekendtgjorte tvangsauktioner ligger i første halvår på niveau med antallet af tvangsauktioner i samme periode året før, til trods for store udsving i marts, april og maj

Med junis 196 tvangsauktioner endte første halvår 2020 med 1.095 tvangsauktioner, mens tallet for første halvår 2019 lå på 1.098, når der korrigeres for normale sæsonudsving. I halvåret gik 61 landbrugsejendomme konkurs.

Dermed ser det ud til, at situationen igen er normaliseret efter nedlukningen af fogedretterne på grund af covid-19 den 13. marts og den efterfølgende genåbning af de danske domstole den 27. april 2020, skriver Danmarks Statistik.

Forsinket effekt af covid-19

Hvilken betydning tiltagene for at forhindre spredning af covid-19 har for, hvor mange, der må se deres ejendom gå på tvangsauktion, vil først fremgå af tallene senere på året. Det skyldes, at der i de fleste tilfælde går en periode på fem til ni måneder fra ejers misligholdelse af udestående lån, til ejendommen bekendtgøres solgt på auktion.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce