Som ventet var det i går majsarealerne, der trak ned i ligningen, men faldet overraskede markedet stort, skriver Jyske Markets.

Dagens afgrødekommentar fra Jyske Markets: USDA's kvartalsrapport viste i går prisnegative takter for kvartalslagrene, men prispositive takter for 2020 arealestimaterne, og i det kapløb var det sidstnævnte, der vægtede klart tungest.

Som ventet var det i går majsarealerne der trak ned i ligningen, men faldet overraskede markedet stort. Majsarealerne blev nedjusteret 5 millioner acres i forhold til intentionerne tilbage fra marts kvartalsrapporten, mens markedsforventningerne, som nævnt i gårsdagens kommentar, blot var i underkanten af 2 millioner acres.

Ved gennemsnitlige udbytter på 178 bushels/acre, skærer de lavere arealer i omegnen 850 millioner bushels af produktionsestimaterne, og det betyder en potentiel nedgang i de amerikanske slutlagre for 20/21 sæsonen på 500 millioner bushels.

På trods af lave majspriser, og relativt bedre økonomi i at dyrke sojabønner, vækker den store nedrevidering af majsarealerne imidlertid undren.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Blandt de 8 primære afgrøder er de samlede tilsåede arealer opgjort 6,72 millioner acres lavere end estimeret i seneste kvartalsrapport.

Noget som giver anledning til undren i markedet, taget det gunstige vejr henover dette forår i betragtning. Vejret i indeværende år står i skarp kontrast til sidste år.

Da kæmpede de amerikanske landmænd med store mængder nedbør, der skabte udfordringer med tilsåningen af sojabønner og majs. Men trods sidste års vejrudfordringer førte det kun til en nedrevidering af arealerne i juni rapporten på 6 millioner acres.

Majspriserne i Chicago blev løftet i underkanten af 4%, og var en
medvirkende faktor til at trække hveden højere. I den seneste opgørelse fra de amerikanske børsmyndigheder, CFTC, er antallet af fondenes solgte positioner i majsen opgjort til 277.000 kontrakter.

En betydeligt del af gårsdagens stigninger, vurderes derfor at være en forlængelse af mandagens short-covering, en tendens som godt kan fortsætte lidt endnu.

Teknisk forbliver 3,50 $/bushel et vigtigt modstandsniveau i majsen, der kan føre til yderligere short-covering på den korte bane. Men på den mellemlange er vi mere neutrale i nuværende prisniveau, med baggrund i de aktuelle produktionsudsigter.

Sojabønne-arealerne blev opgjort til 83,8 millioner acres, en lille oprevidering i forhold til marts på 300.000 acres, mens markedsforventningerne lød på en oprevidering i omegnen 1 millioner acres.

De amerikanske hvedearealer er sat til 44,2 millioner acres, et fald på 500.000 acres i forhold til de oprindelige intentioner.