Økologisk Landsforening har netop sammen med 10 partnere fået tilsagn om GUPD-støtte til at gennemføre et fireårigt projekt.

Økologisk Landsforening har netop sammen med 10 partnere fået tilsagn om 14,9 millioner fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Miljø- og Fødevareministeriet og Fonden for Økologisk Landbrug (FØL) til at gennemføre det 4-årige projekt ROBUST, hvis formål er at fremme skovlandbrug i det danske landbrug.

Skovlandbrug er en del af fremtidens landbrug, hvis vi skal have en mere bæredygtig fødevareproduktion med omtanke for både klima, natur og dyr, lyder det fra Økologisk Landsforening.

Foreningen oplyser, at projektet ROBUST er lavet i et konsortium med Københavns Universitet, Center for Frilandsdyr, Skovdyrkerne, Them Andelsmejeri, Sinatur Hotel og Konference og fire økologiske landmænd.

Anerkendelse

- Det er en stor anerkendelse af skovlandbrug som dyrkningsmetode, at GUDP, under Miljø- og Fødevareministeriet, og FØL har bevilliget projektet, der skal udvikle og fremme skovlandbrug i Danmark, udtaler foreningen.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Økologisk Landsforening oplyser videre, at de sammen med de øvrige 10 projektpartnere vil udvikle, undersøge og udbrede skovlandbrug i Danmark. En af projektets målsætninger er at dokumentere effekten af skovlandbrug på de parametre som: kulstoflagring i jord og vedmasse, kvælstofudvaskning, naturværdi, konkurrence med afgrøder, foderværdi af løvbiomasse og dyrevelfærd, samt at modellere effekterne af at udbrede skovlandbrug på en større national skala og undersøge de produktionsøkonomiske effekter.

Sideløbende vil der blive udviklet og etableret fire nye økologiske skovlandbrug, og forretningspotentialet for produkter herfra vil blive belyst ned gennem hele værdikæden fra primærproducenter til forarbejdnings- og afsætningsvirksomheder.