Fødevareklyngens eksport i ny rekord med 168 milliarder kroner i 2019.

Eksporten fra den danske fødevareklynge er på vej mod ny rekord, det viser Landbrug & Fødevarers prognose baseret på data for årets første 3 kvartaler, skriver L&F i en pressemeddelelse.

- I år forventes den samlede eksport fra den danske fødevareklynge at være mindst 168 milliarder kroner.

- Der er endnu ikke kontrol over spredningen af afrikansk svinepest i Kina, hvilket har presset priserne på grisekød meget op. Det ses også på noteringen til de danske landmænd, der er på det højeste niveau i 22 år.

- Eksportværdien er samlet set steget med 4,1 milliarder kroner (+3,6 pct.) de første 3 kvartaler af 2019, sammenlignet med samme periode sidste år.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Eksporten af grisekød er steget med 106 pct. til Kina de første 3 kvartaler af 2019, sammenlignet med sidste år.

- Fisk/skaldyr og mejerivarer viser også gode takter med stigninger på hhv. 930 millioner kroner og 564 millioner kroner i årets første 3 kvartaler i forhold til samme periode sidste år.

Eksporten i rekord i 2019

Den samlede eksport fra fødevareklyngen forventes at lande på mindst 168 milliarder kroner i 2019, hvilket er 3,6 pct. over værdien i 2018. Det står klart efter offentliggørelsen af vareeksporttallene for 3. kvartal af 2019. Det er ikke kun eksporten var fødevarer, biobaserede produkter og agro-teknologi, der er steget i år, skriver Landbrug og Fødevarer i pressemeddelelsen.

Fødevarerne trækker op

Klyngens samlede eksport var på 125 milliarder kroner i de første 9 måneder af 2019, mod 121 milliarder kroner i samme periode i 2018.

Når klyngens eksport opdeles i de tre hovedgrupper: fødevarer, biobaserede produkter og agro-teknologi står fødevarerne for en tilvækst på 3.955 millioner kroner, mens fremgangen for biobaserede produkter var 97 millioner kroner og agro-teknologi på 43 millioner kroner i de første 3 kvartaler af 2019, sammenlignet med samme periode sidste år.

Kina trækker eksporten frem

Asien udgør med en samlet eksportfremgang fra fødevareklyngen på 2.576 millioner kroner, fra 24,7

milliarder kroner til 27,2 milliarder kroner, hele 63 pct. af den samlede fremgang de første 3. kvartaler af 2019 i forhold til samme periode sidste år.

Kina udgør med en samlet eksportfremgang fra fødevareklyngen på 1.832 millioner kroner, fra 6,7 milliarder kroner til 8,5 milliarder kroner, 45 pct. af den samlede eksportfremgang de første 3. kvartaler af 2019 i forhold til samme periode sidste år. Eksporten af grisekød til Kina er steget hele 106 pct. i perioden, fra 1.728 millioner kroner til 3.561 millioner kroner. I samme periode har kineserne øget eksporten af fisk og skaldyr med 338 millioner kroner og mejerivarer med 317 millioner kroner.

Gris, fisk og mejerivarer

De tre varegrupper i fødevareklyngen med størst vækst er grisekød, fisk/skaldyr samt mejerivarer i årets første 3 kvartaler ift. samme periode året før. Samlet set står disse tre varegrupper isoleret set for 3.743 millioner kroner.