L&F sender brev miljøministeren med opfordring om intensiveret indsats i områder med ulv.

Mange dyreholdere i områder med ulv føler sig magtesløse over for ulveangreb. Derfor har Landbrug & Fødevarer netop sendt et brev til miljøministeren med en opfordring til at sætte gang i en række aktiviteter nu, så de berørte dyreholdere ikke oplever, at de står alene med deres udfordringer, skriver L&F i en pressemeddelelse.

- Der begynder at tegne sig et billede af, at flere og flere landmænd er tæt på at opgive at have udegående dyr blandt andet til naturpleje i områder med ulv. Det er en yderst uheldig udvikling, som på sigt kan få store konsekvenser for den lysåbne natur, og som er stik imod de indsatser, der ellers gennemføres for at sikre naturværdierne på en række naturarealer. skriver Thor Gunnar Kofoed, viceformand i Landbrug & Fødevarer i et nyt brev til miljøminister Lea Wermelin.

Handling nu

I brevet opfordrer viceformanden til, at man hurtigst muligt sætter gang i en række aktiviteter for at hjælpe de berørte dyreholdere.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

-Vi bakker selvfølgelig op om det arbejde der er igangsat i Vildtforvaltningsrådet og ser frem til at gå konstruktivt ind i det. Men da det vil tage noget tid at få udarbejdet en sådan forvaltningsplan er der behov for handling nu, da blandt andet de lange sagsbehandlinger skaber frustrationer, siger Thor Gunnar Kofoed.

Derfor peger han i brevet til miljøministeren på en række tiltag, der kan sættes i gang nu og som alle er inden der for rammerne af den gældende forvaltningsplan. Det er blandt andet:

- Smidig og hurtig håndtering af sager om ulveangreb ? hurtig udbetaling af erstatning.

- Flere midler til hegning ? så der blandt andet også gives tilskud til vedligeholdelse af hegn/renholdelse under hegn.

- Tilskudsordning til anskaffelse af vogterhunde og hold af vogterhunde, hvis nogen måtte ønske det.

- Undersøgelse af, om der aktuelt står en problemulv bag nogle af de aktuelle ulveangrab - jævnfør den gældende definition af problemsulv.

- Bedre viden til Vildtforvaltningsrådets parter om ulveangreb (antal, omfang, omstændigheder).

Problemulve

Samtidig vil Landbrug & Fødevarer fortsat have fokus på definition og håndtering af problemulv og arbejde for at sikre, at der opnås en operationel forvaltning af problemulve.

-Vi er nødt til at anerkende, at ulven er beskyttet efter EU's habitatdirektiv - det er ikke op til hverken ministeren eller vildtforvaltningsrådet at beslutte, at ulven ikke må være i Danmark. Vi arbejder internationalt for at beskyttelsen ændres ? men det er en lang proces. Derfor arbejder vi målrettet inden for den juridiske ramme vi har, for at sikre de bedst mulige vilkår for husdyrholdere i ulveområder, siger Thor Gunnar Kofoed.

Landbrug & Fødevarer mener, at der skal afsættes midler til ulveforvaltningen på finansloven. Det er ikke nok at bruge af jagttegnsmidlerne.