Minivådområder: Sådan skal man forholde sig, hvis man har fået et forhåndstilsagn eller afslag på forhåndstilsagn.

Landbrugsstyrelsen ændrer i den kommende tid en stor andel forhåndsafslag på minivådområder til forhåndstilsagn.

IT-udfordringer har betydet, at Landbrugsstyrelsen tidligere på året ændrede fremgangsmåden for sagsbehandling af tilsagn på minivådområdeordningen.

- Det gjorde vi for at sikre, at du har mulighed for at komme i gang med dit projekt som planlagt, og derfor sendes der i øjeblikket enten forhåndstilsagn eller afslag til forhåndstilsagn, til de minivådområdeprojekter, der er prioriteret på nuværende tidspunkt. Brevene sendes til din e-Boks, så vi opfordrer til at du holder øje med din e-Boks, skriver Landbrugsstyrelsen i en pressemeddelelse.

- Blandt de ansøgninger, vi har sagsbehandlet på nuværende tidspunkt, har 74 procent fået forhåndstilsagn, og 26 procent har fået afslag på forhåndstilsagn. Efter en nærmere sagsgennemgang, har vi valgt at ændre vores afgørelse i langt størstedelen af de sager, hvori der tidligere er meddelt afslag på forhåndstilsagn, skriver styrelsen.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Forhåndstilsagn til projekt

- Når du har modtaget et forhåndstilsagn til dit projekt, har vi tjekket, om dit projekt lever op til de væsentligste krav, så du kan komme videre med dit projekt. Det er vores klare forventning, at de fleste ansøgere vil få et endeligt tilsagn, når vi laver den fulde sagsbehandling af ansøgningerne senere i 2019, skriver styrelsen.

- Med dit forhåndstilsagn og alle de nødvendige tilladelser fra kommunen, kan du bede os om, at vi sagsbehandler din ansøgning om endeligt tilsagn manuelt, så du kan komme i gang med dit projekt som planlagt. Det kan du gøre ved inden 15. september 2019 at sende en mail til vandnatur@lbst.dk, hvor du beder om endeligt tilsagn og forskudsudbetaling, skriver Landbrugsstyrelsen.

Afslag på forhåndstilsagn

De ansøgere, der tidligere har fået afslag på forhåndstilsagn, men nu modtager et forhåndstilsagn, skyldes det, at det ansøgte projekt overlapper med andet drænopland. Hvis det er dig, vil du i løbet af denne uge modtage et brev i din e-Boks med et forhåndstilsagn til dit projekt. Dit endelige tilsagn vil dog være på betingelse af, at det nuværende overlap med andet drænopland bliver rettet til, når vi sender dig en høring.

- For de resterende sager, som har modtaget et afslag på forhåndstilsagn, vil vi foretage den endelige sagsbehandling af ansøgningerne, når IT-systemet midt i september er klar. Det er vores klare forventning af mange af dem, der har fået afslag på forhåndstilsagn til deres projekter, alligevel vil modtage endeligt tilsagn, når vi har undersøgt sagen nærmere. Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal forholde dig til et afslag på forhåndstilsagn, opfordrer vi til, at du kontakter din oplandskonsulent, skriver styrelsen.

- Fra midten af september, vil vores IT-system til behandling af minivådområdeansøgningerne fungere. Herefter vil vi gå i gang med at behandle din ansøgning i vores IT-system og udstede de endelige tilsagn fra systemet. Medmindre du ønsker, at vi sagsbehandler dit endelige tilsagn før 15. september, skal du ikke foretage dig yderligere. Vi vil automatisk begynde at sagsbehandle de endelige tilsagn fra midten af september, skriver Landbrugsstyrelsen.

- Vi har været i dialog med oplandskonsulenterne om ændringerne i fremgangsmåden for sagsbehandling af tilsagn, og du kan derfor også spørge dem, hvis du har spørgsmål til din ansøgning og til tilskudsordningen.Vi forventer ikke, at ændringerne i sagsbehandlingen påvirker det endelige antal minivådområder og den effekt, de skal levere, skriver styrelsen.

Om tilskuddet

Minivådområdeordningen er en af de frivillige indsatser, som skal medvirke til at beskytte vandmiljøet mod den øgede kvælstofudledning.

Tilskudssatsen er 100 procent til etableringen af et minivådområde finansieret via Landdistriktsprogrammet med EU-midler. Du kan desuden søge om kompensation for udtagning af areal og vedligeholdelse af minivådområdet i 10 år.