Simon Kollerup (S) håber, at landbruget, under næste valg, vil bidrage til snakken om den grønne omstilling i Danmark.

Hvad er Socialdemokratiets visioner for landbruget de næste par år?

- Vi ønsker et stærkt landbrug, der fortsat producerer kvalitetsfødevarer til verdensmarkedet. Samtidig ønsker vi et landbrug i balance med miljø, klima og dyrevelfærd i højsædet. Vi skal både producere de bedste og mest bæredygtige fødevarer.

Hvordan ser Socialdemokratiet fremtiden for landbruget de næste 10 år?

- Jeg mener fortsat, at vi skal udvikle landbruget. I 2050 skal der globalt produceres 70 procent flere fødevarer for at imødekomme den stigende efterspørgsel. Derfor skal vi udvikle fødevareproduktionen og landbruget i Danmark sådan, at vi fortsat kan producere og eksportere til verdensmarkedet. Det gælder også om ti år.

Hvilke udfordringer har landbruget?

- Der er ingen tvivl om, at landbruget er udfordret økonomisk. Sommerens tørke vidner om, at erhvervet er skrøbeligt selvom, vi har et af verdens mest effektive landbrug. Derudover er landbruget udfordret af, at der skal produceres flere fødevarer uden, at miljøbelastningen stiger. Det er set med mine øjne de to væsentligste udfordringer erhvervet står over for, og som vi politisk skal hjælpe landbruget med at løse.

Kan landbruget se frem til flere hjælpepakker?

- Da vi indgik tørkepakken, nedsatte vi også en ekspertgruppe, der blandt andet skal komme med anbefalinger til, hvordan landbrugets økonomi skal styrkes. Jeg mener, at man bør vente til, at deres anbefalinger foreligger før der skal tages stilling til yderligere. Derudover har Socialdemokratiet flere gange opfordret til, at der indgås en bred politisk aftale om grundreguleringen af dansk landbrug. Det, mener vi, stadig er aktuelt.

Bliver landbruget et valgtema ved det kommende valg 2019? Hvilke emner?

- Jeg tror ikke, det bliver et stort tema i valgkampen. Dog tror jeg, at der nok skal komme fokus på, hvordan og hvor meget dansk landbrug skal bidraget til den grønne omstilling i Danmark. Der håber jeg da, at landbruget vil tage aktiv del i snakken, for dansk landbrug er en del af løsningen.