Med et luftsystem på kartoffeloptageren kan Forumlund Minkfarm nøjes med det halve antal maskiner til kartoffelavl.

Et ønske om at undgå bed-plov og stenstrengelægger førte Forumlund Minkfarm på sporet af AirSep-optageren fra Grimme.

- 2018 var vores første sæson som kartoffelavler. Vi blev meget hurtigt fristet af Grimme AirSep-maskinen, for på den måde at lette arbejdet gevaldigt i kartoffelmarken, og det må man sige også er sket, fortæller Morten Hauge Krupa, driftsleder for de 450 hektar planteavl hos Forumlund Minkfarm.

Stenprocenten har været på 1,4 i gennemsnit for samtlige kartofler, hvilket vi er godt tilfredse med

AirSep-teknologien betyder, at man med en luftstrøm sorterer sten fra kartofler på optageren. Efter jordkæderne møder materialet en luftstrøm, hvor kartoflerne bæres oppe, mens stenene falder ned og sorteres fra.

Det betyder, at man hos Forumlund Minkfarm blot giver gødning, dybdeharver og derefter sætter kartoflerne.

- Vi behøver ikke stenstrengelægge, til trods for at vi har noget meget stenrig jord. Faktisk har vi så godt som ingen sten i vores leveringer til melfabrikken til Toftlund i år. Så vi er godt tilfreds med optagerens indsats, fortæller den vestjyske driftsleder.

Mere effektiv

At man sparer bed-ploven og stenstrengelæggeren væk betyder også, at man i foråret har kunnet passe kartoflerne med samme arbejdsindsats som tidligere.

- Vi har eksempelvis sat samtlige 46 hektar kartofler på blot tre dage, fortæller Morten Hauge Krupa, som kører med en seks rækket kartoffellægger.

Under optagningen har der ikke stået folk på optageren for at sortere sten fra.

- De eneste personer, som har stået på optageren, har været nysgerrige blikke, som har besøgt os i sæsonen, fortæller han.

Det betyder også, at man selv under optagningen blot er to personer - en på optageren og en på frakørselsvognen.

Kapaciteten på optagningen resulterede i 43 ton kartofler i timen i gennemsnit på de dage, hvor der blev kørt kartofler på lager. Det skete med et gennemsnitligt dieselforbrug på 70 til 75 liter pr. hektar for optagningen.

- Stenprocenten har været på 1,4 i gennemsnit for samtlige kartofler, hvilket vi er godt tilfredse med, fortæller Morten Hauge Krupa

Skånsom optagning

Morten Hauge Krupa fortæller, at man i sæson 2018 har været ude i mange forskellige jordtyper samt kartoffeltyper.

- Vi har faktisk kørt i stort set alt fra marskjord, lerjord til sandjord, og vi har både taget melkartofler og spisekartofler op med optageren. Spisekartofler blev taget op med et fornuftigt resultat til følge.

- Den kan faktisk køre i alle jordtyper. Jeg var en smule bekymret for jordknolde, men den kan faktisk sortereen fornuftig mængde jordknolde, dog ikke alle, men det er alligevl ganske acceptabelt, fortæller Morten fra førersædet på den John Deere 7720, som kører med optageren.

- Det er nok ønskeligt at have en lidt større traktor foran optageren. Det ville ikke gøre noget, hvis jeg kunne have mere jord med på jordkæderne for at være endnu mere skånsom mod kartoflerne, men det kniber lidt med fremkørselshastigheden.

Baggrunden for denne konklusion er et forsøg, hvor BJ Agro sendte en elektronisk kartoffel igennem maskinen. Det skete for at undersøge, hvor kartoflerne får de største stød henne.

- Det viste sig at være størst mellem 1. og 2. jordkæde, hvilket kan afhjælpes med mere jord på kæderne.

Optageren har endda også været ude og tage spisekartofler op - med flot resultat til følge.

- Eneste minus ved optageren er den manglende frihøjde under AirSep-delen på maskinen, og det faktum, at der ikke kan sættes hjultræk på maskinen, påpeger Morten Hauge Krupa.

Han fortæller også, at de helt store sten på marken skal fjernes.

- Vi samler de helt store sten, mens vi dybde-harver. Det er nødvendigt, for ellers kommer de med igennem optageren.