Martin Merrild roser landmændene for deres store indsats for at mindske antibiotikaforbruget og glæder sig over at et nyt forskningscenter skal ligge i Danmark.

- Det nye forskningscenter for antibiotikaresistens, der skal placeres i Danmark, er en stor anerkendelse af de danske landmænd og deres store arbejde med at mindske antibiotikaforbruget i husdyrproduktionen, siger Martin Merrild, formand for L&F.

- Det er en kæmpe anerkendelse, at det center placeres i Danmark, sådan lyder reaktionen fra Martin Merrild, formand i Landbrug & Fødevarer, på det nye internationale forsknings- og videnscenter om antibiotikaresistens, der skal placeres i Danmark.

- De danske landmænd er i verdensklasse, når det handler om at reducere forbruget af antibiotika i husdyrproduktionen. Vi er ikke i tvivl om, at en af grundene til, at man har valgt Danmark, er vores evne til at reducere forbruget, selvom vi har en stor animalsk produktion, siger Martin Merrild og fortsætter:

- Vi bliver simpelthen dygtigere og dygtigere til at forebygge og behandle sygdomme og dermed bruge så lidt antibiotika som muligt, selvom dyrene selvfølgelig skal behandles, hvis de bliver syge.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Mindst antibiotika

For nyligt offentliggjorde Det Europæiske Lægemiddelagentur en ny rapport, der sammenligner antibiotikaforbruget i de europæiske lande i perioden 2010-2016. Rapporten viser, at Danmark er dét land, der bruger absolut mindst antibiotika i landbrugssektoren, hvis man sammenligner forbruget blandt de europæiske lande, der har den største husdyrproduktion. Læs også Ny rapport: Dansk landbrug i front med lavt antibiotikaforbrug trods stor husdyrproduktion

I Danmark er der desuden et meget lavt forbrug af det, der kaldes de kritisk vigtige antibiotikatyper. Disse antibiotikatyper bruges også til at behandle alvorlige infektioner hos mennesker, og det meget lave forbrug i dansk landbrug er derfor særligt betydningsfuldt.

Ros til ministerierne

Det kommende forskningscenter skal skabe overblik over viden om antibiotikaresistens og rådgive særligt lav- og mellemindkomstlande om relevant implementering af initiativer til bekæmpelse af antibiotikaresistens. Det skal ske i et One Health perspektiv på tværs af veterinær-, human- og miljøsektorerne.

- Vi har fulgt processen bag linjerne og bidraget, hvor vi kunne. Der skal lyde en stor ros til ministerierne for det store arbejde, der nu har givet pote, siger Martin Merrild.

- De resistente bakterier kender ikke grænser. Danmark er internationalt anerkendt for vores arbejde med antibiotikaresistens både hos mennesker og husdyr. Derfor vil det være godt med et nyt center i Danmark. Det giver os endnu bedre muligheder for i fremtiden at forblive førende på området i takt med, at topforskere kommer til Danmark for at arbejde med den store udfordring, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen.