Med Pöttinger Aerosem kan man slå to fluer med ét smæk og så både korn og majs med samme maskine - omskiftningen er let, mulighederne mange, og der er dermed meget få ønsker til det østrigske såsæt.

Investering i nyt såsæt kan være en vanskelig opgave: Skal det passe til et pløjet eller harvet-system - måske endda til begge dele. Er boniteten en svær type, eller let sand - eller måske begge dele, og skal såmaskinen så korn eller majs - måske endda begge dele? For det er faktisk lige præcis, hvad Pöttinger kan med IDS-opdatering til den østrigske producents luftsåmaskiner: Aerosem.

I denne udgave af PowerGear afprøver vi en fire meter udgave af Aerosem sammen med en fire meter Lion rotorharve på en meget svær bonitet ud mod Lillebælt i det sydøstjyske. Opgaven lyder på såningen af vårbyg - men det kunne i princippet lige så vel være majs, for det tager ikke mange minutter at omstille Aerosem fra kornsåning til majssåning.

Aerosem kan klare alle plejespor og hjulspor helt automatisk med det nye IDS-fordelerhoved.

- Morten Damsgaard, PowerGear-testpilot

Hurtigt skift

Ved at åbne to låger i korntanken på Aerosem, omdanner man den store korntank til tre rum: Det midterste rum til gødning og de to rum på hver side til majsfrø. Under korntanken sidder der i alt 10 enkornsenheder, som vil dosere majsen ud til i alt 10 såskær.

Rækkeafstanden mellem såskærerne er 75 centimeter, men Pöttinger såmaskinen sår majsen i Druplex-system, hvilket betyder, at majsfrøene bliver sået forskudt med 12,5 centimeter mellemrum med to såskær og med 75 centimeter rækkeafstand.

Pöttinger fortæller selv, at det har flere fordele med blandt andet 70 procent mere plads pr. plante og 30 procent mere afstand mellem planterne. Om det er noget, som har en effekt, kan vi af gode grundene ikke afprøve i denne PowerGear-test. Selve såskærerne laves let om til majssåning med montering af et trykhjul til majskernerne samt et majskerneudløb.

De øvrige såskær omstilles til gødningsplacering og med en dybdere arbejdsgang end, hvor majsfrøene puttes i jorden. Maskinen sår dermed 10 rækker majs - men i princippet samme bredde som en fem rækket såmaskine.

Er det en overvejelse?

Jeg vil tro, at det vil tage mellem 30 og 60 minutter at lave omstillingen - så det er virkelig en overkommelig opgave.

Det gør Pöttinger Aerosem ret interessant - måske ikke til mælkeproducenten, som skal så 500 hektar majs og næsten ingen korn, men jeg tror, at svineproducenten, som primært sår korn, og måske dyrker majs til modenhed, kan have en fordel i at udnytte samme såmaskine til begge formål.

Jeg ser det også som en fordel, at majssåmaskinen sidder på en rotorharve, da majs-etablering på svær jord ofte kræver mere end én harvning efter pløjningen.

Ved at så majsen med Aerosem-systemet tror jeg, at man kan spare begge harvninger. Jeg synes i øvrigt, at det er værd at nævne, at når såmaskinens tank omstilles til majssåningen og dermed deles i tre, så er der faktisk alligevel plads til en hel bigbag i gødningsrummet midt på såmaskinen.

Fleksible plejespor

Foruden at kunne klare både kornsåning og majssåningen, så kan Aerosem også klare alle plejespor og hjulspor helt automatisk med det nye IDS-fordeler hoved.

Når en såopgave påbegyndes, har man som chauffør mulighed for at indtaste det plejespor-system, som der skal laves med såmaskinen. Desuden indtaster man også den sporvidde, som der efterfølgende skal køres med på marken med sprøjten, gyllevogn eller lignende.

Jeg indtaster også, om jeg ønsker at begynde såningen i venstre eller højre side af marken - og herefter finder såmaskinen selv ud af plejesporsystemet, og hvornår der skal lukkes af. Det hele kører helt automatisk, og det skyldes IDS-fordeler-ovedet, hvor maskinen selv kan lukke for hvert enkelt såtud helt automatisk.

IDS-fordeler hovedet er opbygget som en tragt, hvor det overskydende korn fra de udgange, som vil blive lukket, vil blive sendt rundt i systemet endnu engang. Pöttinger fortæller selv, at det sparer seks procent på udsæden, men om påstanden holder, har vi svært ved at påvise i denne PowerGear-test.

Komfortabel indsåning

Selve styringen af såmaskinen kan enten ske fra Pöttingers lille terminal med navnet Compass-control, men såmaskinen er også Isobus-styret, så styringen kan ligeså vel ske fra traktorens terminal.

Under testen kørte vi med en John Deere 8430 uden Isobus-terminal ombord, men i stedet med CCI-100 terminalen, som også benyttes af en lang række andre producenter. Terminalen er lynhurtig og kan både betjenes med trykknapper og med touch.

Til sæson 2018 kan man få den nye CCI-1200 terminal, som er langt større og rummer flere muligheder end CCI-100 terminalen. Indsåningen af såmaskinen sker også her fra terminalen, hvor jeg let indtaster den ønskede udsædsmængde og fremkørselshastighed, hvorefter jeg forlader førersædet for at klare resten af indsåningen fra såmaskinens venstre side.

Her sidder såbakken, som monteres med en snor, hvorefter jeg stående fra jorden kan skyde den ind midt under såmaskinen, hvor udmadningen foregår. Med snoren kan jeg let trække såbakken ud igen.

Det var meget støvet under testen, og jeg opdagede, at såbakken hurtigt blev fyldt med støv og jord. Måske sidder den ikke så hensigtsmæssigt på maskinen.

Selve indsåningen af såprøven i såbakken kan enten foregå stående på jorden ved såmaskinen eller i kabinen. Tilgangen til selve såbeholderen sker fra en gangbro over såskærerne. Her savner jeg et trin, så jeg lettere kan komme op i såtanken.

Eksempelvis smed jeg under testen en spand op i såtanken, som jeg kunne bruge til indsåningen, men den var næsten umulig at nå igen uden et trin, da jeg skulle have den ud af tanken, inden tanken blev fyldt med korn.

Hvis tanken bliver fyldt med korn, og man opdager, at man har det forkerte cellehjul i såmaskinen, så er man ikke helt lost, og man er ikke nødsaget til at tømme hele såbeholderen for korn. Med et skod lukkes der for tilløb til cellehjulet og med en snap-kobling, kan cellehjullet hurtigt udskiftes.

Lydløs maskine

Når først såningen begynder, så sikrer Pöttinger-maskinen, at udmadningen forløber perfekt med en DGPS, som sidder over luftindtaget på såmaskinen. I modsætning til mange andre såmaskiner, som med en radar måler på jorden, om såmaskinen flytter sig, så måler en DGPS på GPS-positionen på såmaskinen.

Det vil sige, at hvis GPS-signalet forsvinder under nogle lavthængende træer eller lignende, så vil såmaskinen stoppe med at så korn. Det er dog heldigvis ikke tilfældet, da maskinen i tilfælde af tabt GPS-signal, vil fortsætte såningen i samme hastighed, som GPS'en målte inden forbindelsen blev afbrudt.

Det er en god sikkerhed, men jeg synes, at Pöttinger kunne lave systemet langt mere enkelt og blot måle på jorden med en radar frem for denne forkromede løsning. Under testen lod jeg test-værten køre nogle træk med såmaskinen, så jeg selv kunne få skudt de billeder, du kan se i testen her - med det resultat, at jeg bemærkede en meget støjsvag maskine.

Hverken rotorharve eller blæser larmede mærkbart - og det er en sand fornøjelse.

En anden fornøjelse er indstilling af sådybden. Det sker med en klar skala på en spindel, som drejes ved hjælp af en 19'er nøgle, som ligger fast i såmaskinens værktøjskasse.

Såskærerne er dobbeltophængte skiveskær, som dog ikke er parallelophængte. Under testen gav det ingen problemer, men parallelophængte skær, som Pöttinger har på Terrasem-discsåmaskinen er altid at foretrække. Det kan dog gå ud over vægten, som i forvejen er høj på Aerosem - 3,3 ton.

Tekniske specifikationer

Arbejdsbredde, m: 4

Egenvægt, kg: 3.300

Tankkapacitet, l: 1.850

Effektbehov, hk: 190

Påfyldningshøjde, cm: 196

Skærtype: Skiveskær

Antal såskær: 32

Rækkeafstand: 12,5

Skærtryk, max. kg.: 50

Antal gødningsskær: Ingen.

Udsåningsenhed: luft

Plusser

IDS-fordeler giver store fordele

Mulighed for både korn- og majssåning

Komfortabel indsåning

Meget lavt støj-niveau fra blæser og rotorharve

Fine skala til sådybde

Minusser

Manglende trin til såkasse

Såhjul får signal fra DGPS

Ingen mulighed for parelophæng af såskær

Listepriser

Pris på afprøvet såmaskine inkl. udstyr: 607.379 kr.

Pris på basis såmaskine: 112.830 kr.

Pris på basis rotorharve: 145.260 kr.

Uddrag af ekstraudstyr på afprøvet maskine:

Dobbelt skiveskær, 32 rækker: 100.000 kr.

PCS/ Duplex majsudstyr: 104.310 kr.

IDS-fordelerhoved: 35.280 kr.

Importørkommentar

Af Lars Andreasen, salgschef for det danske marked:

Med over 140 års historie og høje kvalitets standarder gør det Pöttinger til et anerkendt mærke indenfor maskiner til græs- og jordbehandling, hvilket denne test også påviser.

Med udgangspunkt i testen fås såmaskinen ikke med parallelogram-ophængte såskær. Dette er fravalgt for at reducere vægten. Hvert såskær føres individuelt af trykrullerne, hvor skærtrykket er ens på alle skær på grund af ens armlængde. Dybdeføringen af såskæret sker via trykrullen, hvor ens skærtryk medvirker til en meget jævn fremspiring.

For at opnå den perfekte fremspiring er rotorharvens pakkerringe på pakkervalsen afpasset med såskærenes afstand. Med en pakkerring pr. såskær opnås der kapilærvirkning.

Den unikke IDS-fordeler giver mulighed for sektionskontrol af alle såslanger, hvor såmaskinen kan afblænde ved forager og i kiler. Er såmaskinen udstyret med Isobus er der ydermere mulighed for udsåning efter tildelingskort.

Fra 2018 fås Aerosem-såmaskinen med radarsensor, hvorved DGPS-sensoren udgår.