En markant lugtreduktion fra staldene kan være med til at ændre omverdenens syn på landbruget, mener landmand.

På trods af de seneste års trange kår for svineproduktionen i Danmark, er der stadig optimisme at spore blandt svineproducenterne. En af dem er Anders Rahbek fra Hammerum, som tror på en fremtid for slagtesvineproduktion i Danmark.

- Svineproduktion har en fremtid i Danmark, siger en optimistisk Anders Rahbek og understreger, at det var den væsentligste årsag til, at han i 2014 valgte at investere i en hel ny slagtesvinestald med 2000 stipladser.

Han har en fratsproduktion, 7-110 kg, hvor han på årsbasis producerer 16.500 slagtesvin og med tilhørende markbrug på 430 ha, hvor der dyrkes forskellige afgrøder. Markarbejdet klares med egne maskiner, og der er også plads til at drive maskinstation.

- Inden vi gik i gang med at investere i en ny slagtesvinestald, havde vi da mange overvejelser med hensyn til, hvad vi skulle gøre fremadrettet. De største udfordringer for os er primært de omkostninger, som er forbundet ved at producere grisene, siger Anders Rahbek.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Renere luft

I den forbindelse var der også fokus på både lugt- og ammoniakemission fra stalden.

- Vi blev pålagt at etablere en luftrenser for at kunne reducere udledningen med syv procent. Omkostningerne, som er forbundet med driften af et luftrensesystem, koster 4-5 kr. pr. gris. Derfor var det også interessant for os, hvis vi kunne få en dispensation fra myndighederne til at anvende Active NS, da det kun koster under 1 kr. pr. gris. Vi har haft rigtig gode erfaringer med produktet, men da vi ikke havde nogen dokumentation på Active NS, måtte vi ansøge myndighederne om en dispensation, hvilket vi fik, siger han.

Rådgivningsvirksomheden Force Technology har foretaget lugt- og ammoniakprøver af gyllen, der var tilført Active NS, og resultatet er en lugtreduktion på 37-38 procent samt en ammoniakreduktion på 45 procent. På nuværende tidspunkt er Seges desuden i gang med at lave markforsøg, som vil belyse produktets effekt på afgrøderne.

- Vi har haft særdeles gode resultater, bl.a. i kraft af en lettere gyllehåndtering og et bedre staldmiljø. Kan disse fordele overføres til andre landmænd, så synes jeg, vi er nået langt med hensyn til at kunne løfte såvel de økonomiske som miljømæssige krav, der stilles til landbruget. Vi ved jo godt, at omverdenen kigger på os med ikke alt for velvillige øjne, og at miljøreglerne bliver yderligere strammet op. Så kan vi være med til at påvirke miljøet til gavn for både dyr og mennesker, vinder alle parter, pointerer Anders Rahbek.