Abonnementsartikel

Tyske forsøg indikerer, at Active NS kan reducere gyllelugt med 20-30 procent.

Gylleadditivet Active NS er ifølge den danske virksomhed FCSI ApS, som markedsfører produktet, under afprøvning på flere universiteter og institutioner i Europa, og firmaet fortæller, at de foreløbige resultater fra et laboratorieforsøg i Tyskland indikerer, at produktet kan reducere gyllelugten med 20-30 procent.

FCSI er en dansk virksomhed, der har specialiseret sig i udvikling og produktion af gylleadditiver og sælger produktet under navnet Active NS.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Produktet anvendes primært i gylletanke/laguner, gyllekanaler/kummer, fortanke og biogasanlæg.

- Forsøgsresultaterne er endnu ikke afsluttet, men man kan nok forvente, at den endelige rapport dokumenterer, at Active NS kan nedbringe lugten fra gylle, vurderer FCSI.

Fordele ved Active NS Ved at nedbringe lugtgenerne fra gyllen vil man ifølge FCSI kunne opnå et bedre miljø i stalden, under oplagring samt ved udbringning på markerne - og udledningen af kvælstof i naturen reduceres ligeledes.

Og prisen for Active NS oplyses at være under en krone pr. produceret gris.

- Udgifterne til Active NS opvejes til fulde på grund af mærkbare arbejdsbesparelser, mere homogen gylle, flydelag på gylletanke samt mere kvælstof til afgrøderne, hævder FCSI.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Strømforbrug halveret

- LE Landwirtschaft und Energie GmbH i Tyskland har siden medio januar tilsat Active NS i biogasanlæggets fortank. Allerede efter en måned kunne man konstatere et markant fald i strømforbruget på anlægget, fortæller FSCI.

Forsøget startede i november sidste år og kørte frem til maj i år. Forsøgsresultaterne viste, at det samlede strømforbrug faldt i måleområdet 30 hertz til 48,7 procent og i måleområdet 60 hertz til 59 procent.

Binder ammoniakken

Active NS har ifølge FCSI vist i praksis at kunne binde mere kvælstof i gyllen, hvilket giver en bedre gødningsværdi, når den udbringes på markerne. Det er specielt en stor fordel for planteavlere.

- Active NS har i laboratorieforsøg i både Ungarn og Tyskland desuden vist, at det kan binde ammoniak i gyllen, at gyllen bliver mere homogen, og at produktet i biogasforsøg kan stabilisere hele produktionsprocessen og øge gasudbyttet, oplyser FCSI ApS og tilføjer:

- I danske landbrug har gylleanalyser før og efter anvendelsen af Active NS vist markante forskelle på kvælstofindholdet i gyllen. I biogasanlæg herhjemme har produktet ligeledes vist gode resultater.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Og det har ifølge FCSI ApS betydet, at Active NS er blevet en fast "råvare", idet hele processen i biogasproduktionen stabiliseres, hvilket øger fleksibiliteten for brug af råvarer samtidig med, at produktionen er lettere at håndtere.