Grundejere og landmænd går nu sammen i et helt nyt makkerskab, der skal sætte fokus på, hvordan vi undgår oversvømmelser i fremtiden.

Kældre og haver, der står under vand, og stoppede drænrør, der forsumper tusindvis af hektar værdifuld landbrugsjord.

Det er bare to af de konsekvenser, husejere og landmænd kommer til at mærke som følge af myndighedernes politik på vandløbsområdet.

Derfor samler den nye forening, Danske Vandløb, nu vandløbsforeninger, landbrugsforeninger, grundejerforeninger og hus- og fritidshusejerforeninger i en fælles indsats mod en politik, der ifølge foreningens formand er dyr for både Danmark og danskerne.

- I Danske Vandløb vil vi arbejde for, at politikerne dropper planerne om at stoppe oprensningen af 5.300 kilometer danske vandløb. Vandløbsindsatsen vil oversvømme kældre og haver i hobetal og forsumpe tusindvis af hektar landbrugsjord. Det får store konsekvenser for tusindvis af landmænd, husejere og andre danskere, der bor tæt ved vandløb, slår foreningens formand, Jens Myhren, fast.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Aktuelt problem

Det er ikke tilfældigt, at det er lige nu, Danske Vandløb ser dagens lys. Regeringen har for nylig vedtaget, at vedligeholdelsen af 5.300 kilometer danske vandløb skal begrænses eller helt stoppes.

Mindre eller slet ingen vedligeholdelse af et vandløb betyder ifølge Jens Myhren mere grøde og mere slam. Derfor stiger vandstanden i vandløbene, og drænene stopper til.

- På trods af at andre lande i Europa - for eksempel Tyskland - tolker EU’s vandrammedirektiv meget mere lempeligt end Danmark, har miljøministeren valgt at overimplementere EU’s retningslinjer. Danske Vandløb vil være talerør for de mange mennesker, der bliver ramt af den begrænsede vandløbsvedligeholdelse. Vi er alle afhængige af, at myndighederne passer ordentligt på vandløbene og dermed også på ejendommene langs vandet, siger Jens Myhren.

Danske Vandløb ser det som en af sine hovedopgaver at overbevise politikere og vandløbsmyndigheder om, at den planlagte indsats skal laves om, inden det får alvorlige konsekvenser. Foreningen vil arbejde med politisk lobbyisme og i øvrigt blande sig i den aktuelle debat.

- Danske Vandløb vil med sit arbejde overbevise myndighederne om, at vandet skal blive der, hvor det hører til - nemlig i vandløbet, siger formanden.