Det glæder Økologisk Landsforening, at fødevareministeren nu anerkender potentialet i at putte andet end gylle i biogasanlæg

Fødevareministeriet vil nu sætte gang i pilotprojekter, der skal hjælpe økologisk biogas fra plantemateriale på vej. Økologisk Landsforening kvitterer for, at biogas uden brug af husdyrgødning nu er blevet en anerkendt teknologi til at styrke økologien og gøre den mere klimavenlig.

Økologisk Landsforening roser fødevareministeren for at anerkende potentialet i økologisk biogas.

- Det er glædeligt, at ministeren nu anerkender potentialet i at putte andet end gylle i biogasanlæg. Biogas baseret på plantemateriale frem for gylle kan danne grundlag for mere økologisk produktion og for et landbrug, der producerer energi og reducerer sit CO2-udslip, siger Evald Vestergaard, formand for Økologisk Landsforening.

Fire millioner kroner

Fødevareministeriet har afsat fire millioner årligt til pilotprojekter med produktion af økologisk biogas fra plantemateriale og skriver i den anledning:

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Biogasproduktion baseret på økologisk biomasse fra plantemateriale, som for eksempel græs og energiafgrøder kan have en række positive effekter. Det gør den økologiske produktion mere klimavenlig og giver flere næringsstoffer til produktionen, når den afgassede biomasse køres ud på markerne.

- Dette kan være vigtig i forhold til en øget udvidelse af det samlede økologiske areal i Danmark - særligt i de østlige egne af landet, hvor der er mangel på husdyrgødning, som det hedder i en pressemeddelelse fra Fødevareministeriet.