En lille vogn til de lave arealer, men med et setup, som giver kapacitet på op til 100 kubikmeter i timen.

Maskinstation Jacob Ulv har til sæson 2019 været i gang med et gyllevognsprojekt på eget værksted. Målet var at sætte en gyllevogn sammen, som kunne begå sig på de mange lavt liggende arealer, som maskinstationen arbejder på i området omkring Esbjerg.

- Der var et kundeønske om muligheden for tidlig gylleudbringning på specielt de lavt liggende græsarealer, og jeg har tænkt på flere løsninger, fortæller Jacob Ulv, maskinstationsejer samt landmand, med både mælkeproduktion og slagtesvin samt planteavl.

Vi kan nå 100 kubikmeter i timen med den lille vogn.

- Jacob Ulv, maskinstationsejer.

- Det mest skånsomme ville nok være en form for slangeudlægning, men der er nok både et pris-spørgsmål overfor kunden og et spørgsmål om at finde nogle folk, der vil køre med det udstyr, som fik mig ind på en gylden mellemvej med en form for en gyllevogn, fortæller han.

En brugt Vervaet-gylleanhænger fra de selvkørende røde Vervaet gyllenedfædere, som blev skåret over og moderniseret i vinteren 2018/2019.

Skånsom kørsel

Resultatet er blevet en 13,5 ton gyllevogn, hvor der er sat en kraftigere lift på, Burger-pumpe, samt en ældre JOS-styring til flowmåler og fyldetårn.

- Jeg vidste at rumindholdet ikke skulle nærmere sig de 15-16 kubikmeter, da vognen på den måde kommer for tæt på de selvkørende tre-hjulet løsninger på markedet, og samtidigt skulle vognen heller ikke være for lille. Jeg er derfor ret godt tilfreds med resultatet, fortæller Jacob Ulv om den "lille" gyllevogn, hvor der er bevaret en ret unik detalje fra Vervaet'en: Udskydelig aksel.

- Traktoren foran gyllevognen kører med tvillinghjul, så den udskydelig aksel når ikke helt uden for traktorens sporvidde, men bare det faktum, at vognen trykker forskudt af traktoren er jeg overbevist om hjælper på trykskader, fortæller den vestjyske maskinstationsejer.

Faktisk har Sagro netop i øjeblikket gang i undersøgelser af Jacob Ulvs gylletræk, og indtil videre ser målingerne lovende ud:

- Sagros jordspyd gik lettere i jorden fra gyllevognens-hjul sammenlignet med der hvor traktoren kørte, fortæller han.

Dækmonteringen på gyllevognen er i øvrigt 1050/50 R 32.

100 kubikmeter

For at opretholde noget kapacitet på gyllevognen, og lade den undgå at skulle på vejen, så har Jacob Ulv købt to brugte Samson PG25 uden læssetårn, som skal bruges til buffervogne.

- Vi kører rigtigt meget mink-gylle ud, og da koncentrationen er høj er det ofte 10 ton gylle pr. hektar. Med så store doseringer skal man virkelig hænge i med selv en PG 25 for at nå 100 kubikmeter i timen, og det når vi faktisk med den lille vogn her sammen med buffervognene, fortæller Jacob Ulv.

At der ofte køres i minkgylle betyder også, at konstant omrør ofte er et must.

- Derfor besluttede jeg egentligt at fyldningen af de to PG25 gyllevogne lige så vel kunne ske fra den traktor, som alligevel skal stå og rører i gyllen. Prisen på to gyllevogne uden fyldetårn er også en anden sammenlignet med to brugte gyllevogne med fyldetårn.

Ved flytning af kunde, klarer de to chauffører selv udfordringen med at få gyllerøreren/pumpen med, da der alligevel skal være en tilbagekørsel med traktoren foran gyllevognen, for at hente den anden gyllevogn.

Gyllevognene kobles af og på med hitch-krog, og en hurtig-kobler, som kan nås ud af bagruden fra traktoren, sørge for at chaufføren, som flytter buffevognene ikke skal ind og ud af traktoren ved fra- og tilkobling.

- Ideen med at bruge gyllevognene i stedet for en buffertank er fleksibiliteten. En buffertank står sjældent ret godt placeret i ret lang tid ad gangen, og specielt med de små doseringer, som vi ofte kører, så er det rart at buffer-gyllevognen kan stå præcis dér, hvor man er kommet til, påpeger Jacob Ulv.

I begyndelsen var det meningen at denne gyllevogn blot skulle bruges til de lavt liggende arealer tidligt på sæsonen, men nogle kunder har påpeget, at det måske også var interessant at benytte vognen efter første slæt græs på de samme arealer.

- Det er klart, at på gode store marker, som ikke er lave, da vil en normal gyllevogn vinde på kapaciteten, og sådan skal det også være. Denne vogn er kun tiltænkt de lavt liggende arealer.