Automatisk oplæsning:

Svinebestanden vokser i Danmark

00:00
Hastighed: ???x
00:00

Den samlede svinebestand i Danmark var på 13,4 millioner svin 1. januar 2021, hvilket er 5,2 procent flere end sidste år.

Stigningen skyldes især flere smågrise og slagtesvin. Der er flere årsager hertil, blandt andet er eksporten af smågrise til Tyskland og Polen faldet på grund af covid-19-situationen, og samtidig er der kommet flere slagtesvinepladser i Danmark, så der bliver produceret flere slagtesvin i Danmark, skriver Danmarks Statistik.

Men det større antal slagtesvin har de seneste måneder medført kapacitetsproblemer på slagterierne, hvilket har bevirket, at nogle af svinene har gået længere tid i staldene, før de er blevet sendt til slagtning, viser opgørelse fra Danmarks Statistik.

Flere slagtesvin og fravænnede svin under 50 kg

Antallet af fravænnede svin under 50 kilo steg med 5 procent til 6.130.000 stk., og slagtesvin på 50 kg og derover steg med 11 procent til 3.336.ooo stk. Dette skyldes en lille stigning i produktionen af pattegrise, som sammen med den mindre eksport af smågrise har medført en lidt større produktion af slagtesvin i Danmark.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

De første 11 måneder af 2020 viser et fald i eksporten af levende svin på 300.000 stk. i forhold til samme periode i 2019, hvilket primært er smågrise til opfedning i Tyskland og Polen.

I samme periode er antallet af slagtninger i Danmark steget mere end 500.000 stk.

Ikke store ændringer i antal søer og pattegrise

Der var 1.034.000 søer, hvilket er 0,6 procent flere end sidste år. Heraf var 210.000 diegivende søer, som havde i snit 12,5 pattegrise, dvs. 2.631.000 pattegrise i alt, skriver Danmarks Statistik.

Faldende priser siden foråret

Priserne på svin har været faldende siden foråret som følge af nedlukningen af verden på grund af cobvid-19. Noteringen på slagtesvin er faldet fra 14,15 kr. pr. kilo i marts 2020 til 9,46 kr. pr. kilo i december 2020. Indtil nu har den faldende pris ikke medført en nedgang i den danske svinebestand.

Se mere i Statistikbanken.