Lyt til artiklen:

Uændret svinebestand fra 2020 til 2021

00:00
Hastighed: ???x
01:50

Abonnementsartikel

Den samlede svinebestand i Danmark var på 13,2 millioner svin den 1. juli 2021, hvilket er på niveau med bestanden på samme tidspunkt sidste år.

Optællingen fra Danmark fra Danmarks Statistik viser, at der var 1.051.000 stk. søer i Danmark i 2021, hvilket er 1,5 procent flere end sidste år.

Heraf var der 219.000 diegivende søer, som i gennemsnit havde 12,6 pattegrise, det vil sige 2.760.000 pattegrise. Der var 6.077.000 smågrise og 3.042.000 slagtesvin.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Staldtyper til søer

Det mest udbredte er, at søerne er i farestald en tredjedel af tiden og i løbe- og drægtighedsstald i den resterende tid. Den seneste landbrugs- og gartneritælling i 2020 viser, at i farestalden er 94 procent af søerne i kassestier med delvis fast gulv eller fuldspaltegulv.

Når søerne ikke har pattegrise eller er højdrægtige, er de i løbe- og drægtighedsstalde, hvor 74 procent er løsgående overvejende i stalde med delvis spaltegulv, skriver Danmarks Statistik i sin opgørelse.

Frilandsproduktion i hytter omfattede i 2020 11.569 søer eller 1,1 procent af bestanden.

rich-media-2
Kilde: Danmarks Statistik.

Økonomi i svin

De seneste foreløbige økonomiske tal viser, at økonomien for heltidsbedrifter med svineproduktion gav et resultat 2,7 millioner kroner i 2020, hvor driftsresultatet var størst for producenter af smågrise.

Resultatet er klart det højeste blandt alle driftsformer inden for landbruget.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Se Nyt for Danmarks Statistik 2021:260, Regnskabsstatistik for landbrug 2020.