Kim Heiselberg er valgt til ny formand i dag. Den nyvalgte formand afløser Torben Hauskov.

Ved Danske Svineproducenters bestyrelsesmøde i dag har bestyrelsen konstitueret sig og har valgt Kim Heiselberg, Lyne ved Varde, som formand. Dermed afløser Kim Heiselberg Torben Hauskov, som gik af som formand ved generalforsamlingen i januar.

Foreningens nye formand fortæller, at han glæder sig til at komme i gang med de nye udfordringer:

- Jeg vil være garant for, at vi står fast på vores meninger og samtidig skaber dialog, så vi løfter svineproduktion til nye mål. Desuden brænder jeg for at styrke kommunikationen til forbrugeren og opnå en større politisk og samfundsmæssig accept af vores produktion, siger Kim Heiselberg.

- Sidst men ikke mindst glæder jeg mig til fortsat at være med til at forme fremtiden for svineproduktionen i Danmark og arbejde for fair produktionsvilkår for de danske svineproducenter, siger Danske Svineproducenters nye formand.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Dermed erklærer han sig helt på linje med tilbage til rødderne-linjen, som blev lagt af den afgåede formand, Torben Hauskov.

Men selvom Danske Svineproducenter nu har konstitueret sig, så kommer opgaverne ikke til at hvile på Kim Heiselberg og Jeppe Bloch Nielsens skuldre alene.

Arbejdende bestyrelse

Bestyrelsen har valgt at fortsætte med den uddelegering af opgaver til de forskellige bestyrelsesmedlemmer, som bestyrelsen allerede indførte sidste år.

Til transportordfører er valgt Simon Høj, mens Jeppe Bloch Nielsen er valgt som avlsordfører. Til arbejdsmarkedsordfører er valgt formand Kim Heiselberg, og økonomiordfører er fortsat Knud Kjær Knudsen.

Noget af det, som bestyrelsen allerede har sat som målsætning at arbejde for i 2019, er en fair og lovlig finansiering af fællesskabets grænsevask, en forbedret økonomi for slagtesvineproducenterne, synlige avlsmål hos alle avlsselskaber for at opnå fuld effekt af den frie konkurrence på avlen. Vi arbejder for større sammenhold og forståelse mellem produktionsgrenene inden for erhvervet,

Jeppe Bloch Nielsen, Vigård ved Vejen, som blev valgt ind i bestyrelsen i januar i år, afløser Ulrik Volsgaard som foreningens næstformand. Endelig har bestyrelsen i dag suppleret sig med Claus Bruun Jørgensen, Tinglev, som det syvende bestyrelsesmedlem, hvorved bestyrelsen nu er fuldtallig.