Abonnementsartikel

Formanden for Danske Svineproducenter, Kim Heiselberg, opfordrer til at bruge prisstigningerne på innovation og styrkelse af konkurrenceevnen. Hos producenterne er der glæde over priserne, men frygten for ASF spøger under overfladen.

Svineproducenterne kan i disse måneder næsten ikke få armene ned. Priserne på svin bliver bare ved med at stige og stige. I dag mødtes landets svineproducenter til den årlige generalforsamling på Nutrifair 2020 for at gøre status over 2019 og kigge frem. Formand for Danske Svineproducenter, Kim Heiselberg, er optimistisk på erhvervets vegne, men opfordrede til mådehold og mindede de fremmødte producenter om, at det kan blive hverdag igen med lavere priser.

- Vi har fået en "gave" til dansk svineproduktion - en højkonjunktur, som selv den mest optimistiske ikke havde set komme - den fordel skal vi udnytte. Vi må ikke blive dovne, men i stedet udtænke produktionskoncepter, som kan bære, når det bliver hverdag igen. Vores konkurrenter løber rigtig stærkt, og det fortsætter de med, sagde Kim Heiselberg til generalforsamlingen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Et udbrud af ASF i Tyskland vil ødelægge alle prognoser og gør dem ubrugelige. Kim Heiselberg, formand Danske Svineproducenter.

- Jeg håber, at innovationen i svineproduktionen kan fastholde vores konkurrenceevne. Vi skal vinde på knowhow og effektivitet, sagde formanden.

Redningsår 2020

Det fremgår af landsforeningens seneste prognose, at det er overvejende sandsynligt, at prisen for smågrise vil stagnere eller måske stige en smule i 2020. Den store joker er her - som de fleste nok ved - afrikansk svinepest.

- Også når det kommer til slagtesvin er prognosen optimistisk for 2020. Det er alt sammen noget, vi kan glæde os over. Som nogle af jer måske har læst i vores nytårsudtalelse, så er vi fortrøstningsfulde i forhold til 2020. Jeg tror, at 2020 kan blive det redningsår, som den nuværende generation af svineproducenter har brug for, sagde Kim Heiselberg.

- Uanset om man er smågriseproducent eller slagtesvineproducent, har vi nogle historisk høje svinepriser, og det skal vi glæde os over og udnytte bedst muligt, sagde formanden.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Kim Heiselberg gav i sin beretning svineproducenterne en lille peptalk, de kan bruge, når de næste gang holder møde med deres finansieringspartnere.

- Det er nu, vi har mulighed for at slippe fri af bankernes jerngreb. Det er nu, vi har mulighed for at konsolidere os, og det skal vi benytte os af. Det er samtidigt nu, vi skal slås for at få nedsat administrationsbidraget på vores lån og få vendt den opadgående trend, sagde han.

Afrikansk svinepest

ASF er hovedårsagen til de gode svinepriser og fylder meget i producenternes bevidsthed.

- Den enes død er som bekendt den andens brød, og sådan er det også med afrikansk svinepest. Udbruddet af afrikansk svinepest i Kina betyder, at der mangler 200 millioner grise, og det har sendt priserne til vejrs, sagde Kim Heiselberg.

- Men samtidig stiger truslen på europæisk grund, hvor den frygtelige sygdom stadig rykker nærmere. Vi er glade for, at vi fik vildsvinehegnet op i tide, men alligevel er afrikansk svinepest stadig den store joker. I denne sag vil vi gerne rose myndighederne for at gøre et fint arbejde for at sikre vores smittebeskyttelse. Desuden glæder vi os over, at vi på nuværende tidspunkt er nede på cirka 40 vildsvin i Danmark.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Over grænsen

I øjeblikket står ASF kun 20 kilometer polske-tyske grænse og giver bekymring i både Tyskland og Danmark.

- Det afgørende spørgsmål er, hvornår afrikanske svinepest kommer til Tyskland. Efter det seneste udbrud af afrikansk svinepest kun 20 kilometer fra den tyske grænse virker det meget sandsynligt, at sygdommen når Tyskland i løbet af 2020. Et udbrud i Tyskland vil ødelægge alle prognoser og gør dem ubrugelige. Hvor meget afrikansk svinepest i Tyskland vil påvirke prisniveauet er umuligt at forudsige, sagde formanden.

- Mens vi kan glæde os over, at hegnet kom op i tide, så er der dog stadig mange risikofaktorer, som vi skal tage højde for. Vi er så heldige, at hegnet blev billigere, end vi havde regnet med. Derfor har man fra Svineafgiftsfonden, som medfinansierede hegnet, foreslåfet ødevareminister Mogens Jensen, at de sparede penge skal bruges til andre former for forebyggelse af afrikansk svinepest. Det kan vi naturligvis kun bakke op om. Og vi håber, at Mogens Jensen er lydhør over for forslaget, sagde Kim Heiselberg i sin beretning.

Vigtig rengøring

- Vask af transportbiler er vigtigt. Det er en tung byrde for vores erhverv, men den er vigtig, og på trods af forskellige opfattelser af, hvem der skal betale, er vi glade for, at den samlede svineproduktion endte med at stå sammen om den vigtige opgave.

Kim Heiselberg opfordrede landmændene til også selv at værne om sikkerheden i forhold til ASF.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Udover at vi skal have skudt de sidste vildsvin, så de ikke kan opsamle madaffald, skal vi også selv sikre os på vores ejendomme. Vi skal huske alt, hvad vi har lært om smittebeskyttelse. Det er kød fra baggårdsbesætninger og hjemmeslagtninger, der udgør den væsentligste risiko. Sørg derfor for at informere medarbejderne om, at de ikke må tage kød med til Danmark, der ikke er købt færdigpakket i butikkerne. En anden god ide er at holde dine medarbejdere med kost, sagde Kim Heiselberg.

Under generalforsamlingen var to medlemmer på valg. Kristoffer Hald og Joachim Clausen afløser Kenneth Øster og Simon Høj i bestyrelsen.

Bestyrelsen består i dag af: formand Kim Heiselberg, næstformand Jeppe Bloch Nielsen, Knud Kjær Knudsen, Ulrik Volsgaard, Claus Bruun Jørgensen, Kristoffer Hald og Joachim Clausen.