Nye beregninger omkring automatisk malkning viser, at automatisering af malkearbejdet med robotkarruseller kan være en fornuftig investering. Både De Laval og GEA har udviklet avancerede karruseller til de helt store bedrifter.

- De seneste et til to år er interessen for automatisk malkning med karruseller igen begyndt at stige og antallet af malkerobotter er vokset i Danmark efter at være faldet i nogle år, siger Helge Kromann, Kvægstaldsrådgiver, Byggeri og Teknik I/S, Dansk Landbrugsrådgivning.

Kvægstaldsrådgiveren fortæller, at automatisk overvåget malkning begynder at blive interessant for større danske kvægbedrifter. Både De Laval og GEA har i nogle år haft løsninger til automatisering af malkearbejdet med deres robotkarruseller.

Indtil nu har investeringen været for dyr, men med de aktuelle priser på finansiering begynder det at være en realistisk mulighed, viser beregninger foretaget af Bygge & Teknik.

Tre malkesystemer

Automatiske malkninger kan opdeles i tre forskellige systemer:

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Malkning med malkebokse placeret ude i stalden, som vi har kendt i de sidste 20 år, hvor malkningen foregår uden overvågning. Kun når der de køer, der ikke er kommet til malkning, skal disse hentes ind, lige som nykælvere skal malkes ind. Denne type malkning kan kræve en del i medarbejdertimer.

- Bacthmalkning med placering af et antal malkebokse i et malkecenter. Denne type er endnu ikke set i Danmark. Batchmalkning er malkning i hold som med traditionel konventionel malkning, hvor køerne drives til malkning på opsamlingspladsen og malkes to eller tre gange fast om dagen. Malkeboksene kan placeres på forskellig vis - for eksempel på en række eller rundt på tre sider af opsamlingspladsen.

- Malkekarruseller med automatisk påsætning i et malkecenter. Heller ikke denne type er endnu set i Danmark. Her er malkningen delvis overvåget, da den person, der driver køerne til malkning, også passer robotterne.

rich-media-1
Eksempel på De Laval malkekarrusel i Finland. Foto: Helge Kroman.

Kapacitet

Karruseller med automatisk påsætning fås både som indvendig og udvendig malkning. De Laval AMR med 24 pladser er med indvendig malkning og GEA DariyProQ, der leveres med 28 - 80 malkepladser, er med udvendig malkning.

Hvor De Laval AMR har en kapacitet på 90 - 100 køer i timen, kan GEA-karrusellen udbygges til endog meget store besætning med op til 400 køer i timen.

Malkningen i karrusellerne er som udgangspunkt overvåget med én person i malkecentret og én, der driver køer til malkning.

rich-media-2
Beregninger lavet af Byggeri & Teknik.

Fornuftig investering

- Der er umiddelbart stor forskel i det beløb, der skal investeres i de forskellige systemer. Men der er også stor forskel i det antal mandetimer, der skal bruges på malkearbejdet samt omkostningerne til den daglige drift og vedligeholdelse af anlægget, siger kvægrådgiveren.

- Med de tal, der umiddelbart opgives af firmaerne på arbejdskraftsbehov og vedligeholdelse, begynder der at kunne laves en fornuftig business case på en investering i et overvåget automatisk malkesystem, hvor der kun er nogle få hundrede kroner i forskel på de årlige omkostninger pr. ko mellem systemerne, siger Helge Kromann.

Opgørelser viser, at siden 2011 er antallet af besætninger med malkerobotter med enkeltbokse faldet i Danmark som det eneste sted i verden. Også i forhold til de øvrige nordiske lande er antallet af disse malkerobotter faldet i Danmark, mens antallet af anlæg stiger i lande som Norge, Island og Finland. I Norge og Island bliver cirka halvdelen af besætningerne malket med automatik, hvor vi i Danmark ligger på 22-23 procent.

- I Danmark har vi større besætninger end i de øvrige nordiske lande - i gennemsnit 210 køer pr. besætning i Danmark - og en del af disse store besætninger er helt holdt op med at bruge malkerobotter, fordi gevinsten i tidsforbrug bliver mindre i store besætninger, når man sammenligner enkeltbokse med konventionel malkning, siger kvægstaldsrådgiveren.