Lyt til artiklen:

LDM: Ophævelsen af kvægundtagelsen kommer som en tyv om natten

00:00
Hastighed: ???x
04:33

- Det er politisk fantasi, når Magnus Heunicke tror, at en ophævelse af kvægundtagelsen vil reducere udledningen af kvælstof, mener Landsforeningen af Mælkeproducenter.

Gennem 22 år har nogle landbrug haft en særlig undtagelse fra nitratdirektivet, som har givet dem mulighed for at udbringe 230 kilo kvælstof fra husdyrgødning pr. hektar mod de i øvrigt tilladte 170 kilo kvælstof fra husdyrgødning pr. hektar, til gengæld for for eksempel krav om arealer med græs med videre. Den undtagelse ophører pr. 31. juli 2024.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Som et tyveri ved højlys dag har miljøminister Magnus Heunicke kort meddelt, at "vi", som må formodes at være regeringen, har besluttet at undlade at ansøge om en forlængelse af Danmarks kvægundtagelse, skriver LDM i en pressemeddelelse.

Men det kan blive et skud i foden, mener LDM.

- Begrundelsen er: "Der er brug for, at vi fokuserer på, hvordan vi kan nedbringe kvælstofudledningen." Men brugerne af undtagelsen er underlagt krav og restriktioner, som skal sikre at der ikke sker større udledning fra de op til 230 kg N-gødede arealer end fra andre arealer. Mange mælkeproducenter er tilmeldt ordningen uden at udnytte muligheden op til loftet på 230 kg N, men det betyder, de alligevel skal opfylde ekstra krav og restriktioner fuldt ud, og det betyder, at de må formodes at reducere udledningen mere, end hvad op til ekstra 60 kg N måtte afstedkomme, siger Kjartan Poulsen, formand for LDM.

- Dermed er der risiko for at udledningen vil øges, når ordningen og de tilhørende dyrkningsmæssige krav og restriktioner ophæves. Der er altså ingen faglig begrundelse for at undgå en forlængelse. Det er rent hjernespind og politiske fantasier at tro, at en ophævelse vil ændre på kvælstofudledningen, siger formanden.

Efter 22 år: Til sommer er det slut med kvægundtagelsen

Se også:

Efter 22 år: Til sommer er det slut med kvægundtagelsen

Aftrapningsordning

Restriktioner og krav består blandt andet i større arealer med grønne marker på mindst 80 procent og derudover afgrøderestriktioner.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Hvis regeringen absolut vil gennemføre sin fordyrende landbrugspolitik, kunne man have bedt om en aftrapningsordning, som andre har gjort. Det er uhæderligt og ude af enhver proportion at fjerne en 22 år gammel ordning på tre måneder, skriver LDM i pressemeddelelsen.

LDM forudser at ophævelsen af kvægundtagelsen vil tvinge mange mælkeproducenter ud i en situation, hvor de hurtigt skal finde op til 35 procent ekstra udbringningsareal.

- Det er kontante fakta, at store dele af dansk mælkeproduktion er afhængige af undtagelsen for at drive en rentabel produktion. Dansk mælkeproduktion er allerede så hårdt presset, at kostalde bliver lukket i utide fordi omkostninger til krav, kontroller, gebyrer og udsigt til kommende afgifter og tillige udjævning af præmier får producenter til at give op. Ikke fordi de er dårlige landmænd, men fordi de føler sig mobbet ud af politikere og styrelser.

Brugen af undtagelsen bliver også strammet i andre lande, men ikke med så kort varsel og ikke på så løst eller slet intet grundlag ud over simpel og fjendsk landbrugspolitik, mener mælkeproducenterne.

LDM har flere gange forhørt sig, hvordan det står til med en forlængelse uden at kunne få svar på spørgsmålet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Desværre var "intet nyt" ikke godt nyt. Det er normalt at forhandlinger i EU om en fortsættelse af netop kvægundtagelsen bliver holdt for meget lukkede døre. Denne gang har regeringen ikke engang bevæget sig til EU, de har egenhændigt og bag lukkede døre besluttet at afstå fra en forlængelse, siger Kjartan Poulsen.

Tillid til regeringen

I Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter har de hidtil haft en tillid til at regeringen ikke grundlæggende har til hensigt at skade dansk landbrug.

- Den tillid er brudt fuldstændigt, og det brud må vi og L&F tage med i overvejelserne af "velvillighed" omkring de igangværende CO2-forhandlinger. Pressemeddelelsen fra Miljøministeriet slutter med: " Omkostningerne for kvægbrugene vil skulle ses i sammenhæng med kommende beslutninger om klimaindsatsen i grøn trepart." Hvad der så end menes med det. Det er sammenblanding af æbler og pærer, men det styrker LDM's krav om at køernes biologiske fordøjelsesprocesser ikke må pålægges afgift, siger Kjartan Poulsen.