En investering på cirka 80 millioner kroner i et økologisk biogasanlæg ved Outrup udenfor Varde holder i dag Åbent Hus.

Snoren til biogasanlægget bliver i dag klippet af borgmester Erik Buhl Nielsen, Varde Kommune, og derefter er der rundvisning og festligholdelse af åbningen.

Bag Outrup Biogas står fem lokale gårdejere, to minkfarme og tre økologiske kvægbedrifter. Brødrene Anders og Flemming Kristensen, der driver økologisk kvægbedrift, Mikael Lauridsen, økologisk kvægbedrift, Preben Lauridsen og Kjartan Poulsen, økologisk mælkeproduktion, Bente og John Jensen, minkbedrift og Peter Nissen, minkbedrift.

rich-media-1
Anlægget består af fire tanker. I de to tanke foregår selve den kemiske gasproduktion. I de andre to tanke foregår selve afgasningen. Foto: Marianne Nørmark.

Anlægget har været undervejs siden 2016 og står nu klar til at modtage dybstrøelse og gylle fra både de fem indehavere og fra enkelte eksterne leverandører.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Ejerne af Outrup Biogas har alle tidligere været tilmeldt biogasanlægget Nature Energy Korskro, men har valgt at investere i eget anlæg tættere på bedrifterne.

Gassen kommer af udnyttelse af dybstrøelse fra kvægbedrifter og minkfarmene, dertil majsensilage og græsinsilage. Det hele bliver knust og hældes ned i store tanke, hvor der går en kemisk proces i gang, der adskiller metan og C02.

Anlægget kan fremadrettet producere strøm og varme til omkring 3400 husstande.

- Vi håber rigtig mange lokale vil kigge forbi i dag og se og høre om anlægget, siger Kjartan Poulsen, en af de fem indehavere.

rich-media-2
Hver dag kommer ti lastbiler til Outrup Biogas for at fodre anlægget med gylle. Foto: Marianne Nørmark.