Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter kritiserer fortsat Arlas kursomregningsmodel, som foreningen mener skævvrider afregningsprisen.

Kjartan Poulsen føjede endnu et kapitel til Landsforeningen af Danske Mælkeproducenters vedvarende kritik af den kursomregningsmodel, som Arla anvender, fordi foreningen mener, at den giver en skævvridning af mælkeprisen.

Foreningen mener, at modellen i perioder har kostet danske mælkeproducenter 30 øre pr. kg mælk i forhold til de svenske andelshavere.

- I øjeblikket er svenskerne 17 øre foran os, mens englænderne er 3-4 øre efter os, Kjartan Poulsen på foreningens generalforsamling.

- For over et år siden henvendte Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter sig til alle repræsentantskabsmedlemmer i Arla Foods med en opfordring til at ophæve mejeriets specielle model for kursomregning. Vi vidste godt, at det var svært stof, og det har givet mange spørgsmål til LDM om, hvorvidt det er rigtigt, og hvordan det hænger sammen, erkender han.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Men foreningen konstaterer, at det idtil nu dog er lykkedes at forklare mekanismen til alle dem, som gerne vil sætte sig ind i det.

- Men det er utroligt svært at forklare Arlas repræsentanter, hvordan modellen fungerer, sagde Kjartan Poulsen.

Den pædagogiske indsats fortsætter dog, og for nylig har LDM lagt en opskrift på sin hjemmeside, som trin for trin viser, hvordan prisforskellen mellem svenske og danske leverandører til Arla Foods kan beregnes.

- Fakta er, at modellen har betydet, at danske Arla-leverandører siden februar 2011 har fået næsten 30 øre mindre pr. kg årsleverance end vore svenske kollegaer. Vi har altså et efterslæb på knap 30 øre pr. kg årsleverance i forhold til en svensk mælkeproducent. Det svarer til, at en producent med en leverance på en million kg har fået 300.000 kr. mindre end sin størrelsesmæssigt tilsvarende kollega i Sverige. Da svenskerne var 15-18 øre bagud, overbeviste de svenske repræsentanter hele repræsentantskabet om, at ordningen skulle ændres. Og det blev den. Men et efterslæb på næsten 30 øre er altså ikke nok, til at de danske repræsentanter gider bekymre sig om det, lød anklagen fra Kjartan Poulsen.

Han anklagede også Arla-repræsentanter for blot at svare, som de har lært i selskabet, og han anklagede, at Arla som et andelsselskab ikke betaler samme pris til alle andelshavere.

- Nu er kursen faldet på pund, og det betyder, at de engelske andelshavere får lavere afregning end os i Danmark. Det er heller ikke retfærdigt, sagde Kjartan Poulsen.

- Det er klart, at svenskerne ikke har travlt med at ændre modellen, så længe de tjener på den, så lige nu kan vi kun håbe, at de nye engelske og tyske andelshavere også bliver trætte af en uretfærdig model for kursomregning. På længere sigt må vi måske vente til svenskerne kommer bagud. De svenske repræsentanter bliver åbenbart skiftet så tit, at de stadig har forbindelse til praksis, sagde Kjatan Poulsen.

- Vi vil fortsætte med at opfordre Arla Foods til at ophæve modellen. Der er ingen argumenter for at opretholde den. I øvrigt kan jeg tilføje, at LDM aldrig har fået noget svar fra Arla Foods på vores opfordring, det synes jeg egentlig er skuffende, sagde Kjartan Poulsen.

- På forunderlig vis viser alle andres årsopgørelser, at FrieslandCampina har afregnet bedre end Arla Foods i både 2011 og 2012. Kun Arla Foods egen opgørelse af performance price, hvor de på mest elegante vis blander prisen på øko- og konventionel mælk viser, at de selv ligger forrest.

Det er der ingen af os her i lokalet, der kan leve af, og derfor sammenligner Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter udelukkende på udbetalt pris for konventionel mælk, sagde Kjartan Poulsen til sine medlemmer på generalforsamlingen.