Rusland har fra i dag suspenderet al import af levende kvæg, får, geder og svin på grund af frygten for Schmallenberg-virussen. EU-Kommissionen raser.

EU-Kommissionen langer ud efter de russiske myndigheder, der i dag gennemførte et importforbud for levende svin, kvæg, geder og får fra EU på grund af frygt for Schmallenberg-virus.

Forbuddet beskrives som ”ude af proportioner” og ”uretmæssigt”, særligt når det gælder svineeksporten, da virussen kun er blevet påvist hos drøvtyggere.  

- Det er et uforholdsmæssigt hårdt svar på de mindre problemer, der kan risikere at opstå, siger Dacian Ciolos, der er EU’s landbrugskommissær. 

Kommissionen forsøger nu at få en dialog i gang med de russiske myndigheder for at give svar dem et svar på deres bekymringer. 

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Endnu ikke fundet i danske kvæg

Den gådefulde virus, der i Danmark er fundet i insekter, men ikke i nogen besætninger, forårsager kun milde symptomer hos voksne dyr, men giver deformiteter og dødfødte afkom. Den formodes ikke at være sundhedsskadelig for mennesker.

Der er allerede fundet over 1000 tilfælde alene i Tyskland, men også Holland, Storbritannien, Frankrig, Italien, Luxembourg, Spanien og Belgien kæmper med ramte bestande.

Eksporten af levende dyr fra EU til Rusland beløb sig i 2011 til 1,4 milliarder kroner. Egypten har også indført importforbud fra EU, mens andre lande overvejer at følge efter.