Mug og skimmel kan give store tab i ensilage. Tabet sker længe før, forrådnelsen ses. Det koster penge, og tabet er større, end du tror. Fokus på komprimering under indlægning kan redde meget.

Har du nogensinde tænkt på, at hvis du kører ét kg tørstof afgrøde ind i din ensilagestak, får du måske kun 0,8 kg tørstof ud igen? Eller med andre ord, hvis det koster dig én krone at dyrke, høste og indlægge det ene kg tørstof i siloen, så koster det 1,2 kroner, når du tager det ud igen. De sidste 20 øre belaster din fremstillingspris på mælk.

Dårlig ensilage - mug og skimmel i siderne og i toppen - kan udgøre store tab af energi og tørstof. Forsøg viser et næringsstoftab på op til 16 procent, allerede før du kan se mugdannelse i ensilagen. Når først ensilagen er muggen, må det formodes at blive sorteret fra, men før muggen kan ses, er der stor sandsynlighed for, at ensilagen ryger i fuldfodervognen til køerne, og her kan det virkelig koste mælk. Især når bakterierne gror videre i fuldfoderet - og det gør de - hvilket vi oplever som varmedannelse. Hermed bliver den negative effekt af dårlig ensilage på din fremstillingspris endnu større.

Grovfoder er kommet for at blive

Efter min bedste overbevisning, er godt grovfoder fortsat en yderst vigtig bestanddel af en sund og økonomisk mælkeproduktion. Jeg har brugt en stor del af mit rådgiverliv på at snakke om slætstrategier, grovfoderkvalitet og ikke mindst grovfoderøkonomi. Jeg har fokuseret på fremstillingsprisen på grovfoder og udbytteregistrering på markniveau. Jeg har med tiden haft mange mælkeproducenter igennem forskellige rådgivningsforløb med grovfoder i centrum, og resultatet er helt klart: Fokus på grovfoderkvalitet rykker. Udbyttet - på trods af års variationer - og ikke mindst foderværdien forbedres. Det, sammen med en grundig gennemgang af grovfoderøkonomien, giver i sidste ende en bedre fremstillingspris på grovfoder.

[...]

Få fuld adgang med det samme

Opret dit abonnement her

Allerede abonnent? Log ind